Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії


Поняття і можливості криміналістичної
фоноскопії

Найпоширенішим засобом спілкування
людей є усне мовлення. Воно залишає зміни в матеріальному середовищі, що прийнято
називати звуковими слідами. Звукові сліди нерідко використовуються для розкриття,
розслідування і попередження злочинів, дозволяють встановити особистість злочинця
й інші обставини, що підлягають доведенню.

Науковою основою ідентифікації
людини по голосу є криміналістична фоноскопія,
що вивчає звукову, особливо мовну, інформацію, в основному у виді магнітних і відеомагнітних
записів, звуко- і відеозаписуючу апаратуру (магнітофони, відеомагнітофони, диктофони,
магнітна стрічка)

Можна сформулювати наступні
теоретичні передумови методики ідентифікації особистості по фонограмах усного мовлення.

1. Голос людини індивідуальний.
Це обумовлено специфічною формою і розмірами ротової і носової порожнини, горла,
органів подиху. Тому фізичні характеристики звуків — частота, тривалість, інтенсивність
— у кожної людини строго індивідуальні.

2 Акустична характеристика
голосу відносно стійка в часі і залишається індивідуальної навіть при морфологічних
і патологічних змінах органів мови.

3. Мова людини характеризується
рисами, властивими тільки йому, і визначається соціальними і психічними факторами.
особливості мови, що сформувалися ще в юності (приблизно до 20 років), інтонації
і взагалі манера говорити стають звичними і майже не міняються впродовж усього життя.

В основу методики фоноскопічних
досліджень покладені акустичний і лінгвістичний аналізи усного мовлення. Лінгвістичний
аналіз вцілому спрямований на дослідження усного мовлення, що відбиває соціальні,
інтелектуальні, психофізіологічні й інші особистісні характеристики людини; акустичний
— на вивчення характеристик, обумовлених анатомічними, фізіологічними і психофізіологічними
особливостями індивідуума.

Акустичний аналіз базується
на численних вимірах спектрально-тимчасових характеристик мовного сигналу і їх наступній
статистичній обробці для виявлення індивідуального комплексу ознак. Причому якщо
раніш цей процес був досить трудомісткий, розвиток комп’ютерної технології фоноскопічних
досліджень дозволило не тільки цілком реалізувати всі можливості аналогових электроакустичних
приладів, але і здійснити виміру акустичних параметрів, що раніше було просто неможливо.
Комплексний лінгво-акустичний аналіз мови дозволяє проводити ідентифікацію людини
навіть по фонограмах низької якості і малої тривалості. Фоноскопічні дослідження
проводяться за допомогою вимірювально-обчислювальних комплексів, що включають високоякісну
звукозаписну і відтворюючу апаратуру, з’єднану з комп’ютером, оснащеним спеціальним
пристроєм введення-висновку акустичної інформації і пакетом прикладних програм для
обробки мовних сигналів і подальшого їхнього дослідження.

Крім ідентифікаційних можливо
також рішення не менш актуальних для розкриття і розслідування злочинів діагностичних
задач, що дозволяють судити про багатьох фізичних, психічних і соціальних ознаках
особистості.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+