Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення


Особливості огляду і дослідження
електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення

Найчастіше в кримінальних
справах використовуються документи, які виступають як письмове джерело доказів,
тобто інформація в них викладена у вигляді рукописного або друкованого тексту. Але
останнього часу все частіше в господарчих операціях (і не тільки в них) використовуються
так звані “електронні” документи, тому вони теж фігурують у кримінальних справах
про економічні злочини.

Електронний документ може
являти собою копію звичайного письмового документу (коли документ набирається і
друкується за допомогою комп’ютерної техніки) але може мати і самостійне значення
як, наприклад, електронна база даних, програмне забезпечення комп’ютерної системи
банку чи підприємства.

Особливість електронного документа,
це відсутність жорсткої прив’язки до носія, тобто той самий документ може існувати
на окремих носіях, залишаючись при цьому автентичним. Встановлено, що у достовірному
вигляді документ існує лише на машинному носії.

Закон України “Про електронні
документи та електронний документообіг” дає таке визначення: електронний документ — документ, інформація
в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити
документа. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних,
які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання
його змісту людиною. (ст. 5). Обовязковим реквізитом електронного документа є електронний
підпис (ст. 6). Накладанням електронного підпису завершується створення електронного
документа.

Коли ми говоримо про електронний
документ як доказ, то нас відповідно цікавить питання про оригінал такого документа.
Як відмічав Коваленко Є.Г. до електронного документа неможливо застосовувати такі
терміни, як “оригінал” та “копія”, бо можуть існувати лише ідентичні за своїм змістом
копії одного електронного документа на різних носіях. Однак Закон України “Про електронні
документи та електронний документообіг” містить наступне визначення оригіналу електронного
документа: оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа
з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора.

Оскільки процес виготовлення
документів за допомогою комп’ютерних технологій проходить дві стадії (підготовка
документа в електронному вигляді і його друк), то на першому етапі дослідження встановлюються
електронні дані, засоби, методи підготовки, створення, передачі електронного документа
та накладання електронного цифрового підпису (використання особистого відкритого
чи закритого ключа).

Для автоматизації роботи з
електронними документами може використовуватися низка спеціалізованих редакторів
(„Word processing” „Cognitive Technologies” й ін.). Загальними ознаками електронного
документа є: формат і структура даних, які його складають, наявність (відсутність)
певних реквізитів, візуальна форма представлення; окремими: конкретні електронні
дані, програмні, програмно-апаратні і апаратні засоби, методи його підготовки, створення,
передачі, перевірки цілісності; параметр криптографічного алгоритму формування електронного
цифрового підпису, який відомий лише конкретній особі.

В зв’язку з тим, що електронні
документи копіюються на змінні носії, друкуються на різних видах принтерів, має
досліджуватися весь апаратно-програмний комплекс (комп’ютер, його програмне забезпечення,
принтер) створення документа. При цьому експерт має знати основні технічні характеристики
комп’ютерних засобів, принцип дії, основні механізми, їх властивості, ознаки виконання
документа на принтері певного типу, виду, моделі.

На завершальній стадії огляду
документи, засоби комп’ютерної техніки й інші об’єкти упаковуються, опечатуються
і вилучаються з дотриманням низки правил.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+