Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття і завдання судової балістики. Об’єкти дослідження


Поняття і завдання судової
балістики. Об’єкти дослідження

Судова балістика — це галузь
криміналістичної техніки, яка вивчає ознаки вогнепальної зброї і боєприпасів, закономірності
ви­никнення слідів їх застосування, розробляє засоби і методи збиран­ня і дослідження
таких слідів для встановлення певних обставин розслідуваних злочинів, а також рекомендації
щодо запобігання злочинам, пов’язаним із вогнепальною зброєю.
У військово-технічній
галузі — це вчення про закони польоту снарядів, випущених із вогнепальної зброї.
У судовій же балістиці досліджуються вогнепальна зброя і наслідки застосування її
зі злочинною метою. Дослідження зброї дає можливість висунути обґрунтовані версії,
виявити істотні обставини у справі, встановити винну особу.

Судова балістика пов’язана
з іншими галузями знань. Найбільш близький зв’язок судової балістики з судовою медициною
та судовою хімією, методи яких використовуються при дослідженні зброї та слідів
пострілу. Судова балістика пов’язана також з іншими галузями кримі­налістичної техніки
— трасологією, судовою фотографією тощо.

Речовими доказами при використанні
вогнепальної зброї можуть бути зброя та її частини, патрони, гільзи, кулі, дріб,
картеч, пробоїни, пижі, незгорілі порошинки, пристрої, прилади і матеріали, що засто­совувалися
при кустарному виготовленні зброї та боєприпасів.

Завдання судової балістики:

1) визначення властивостей вогнепальної
зброї та боєприпасів (на­приклад, чи є вилучений у затриманого предмет вогнепальною
зброєю; чи придатна зброя до стрільби; чи можливий мимовільний постріл із зазначеної
зброї та ін.);

2) визначення групової належності
зброї та боєприпасів або їх частин (наприклад, до якого виду чи зразку належать
патрон, куля, гільза; зі зброї якої моделі (системи) відстрілено дану кулю, гільзу
тощо);

3) ідентифікація зброї та боєприпасів
(наприклад, чи з даної зброї відстрілена куля, гільза; з одного чи різних екземплярів
зброї відстрі­лені дві кулі або гільзи, виявлені в різних місцях; чи були куля і
гільза до пострілу частинами одного патрона та ін.);

4) встановлення окремих обставин
застосування вогнепальної зброї (наприклад, відстань, з якої стріляли; напрямок
пострілу; взаємне роз­ташування зброї та перешкоди; кількість пострілів та ін.).

Об’єктами судово-балістичного
дослідження є:

1) ручна вогнепальна зброя;

2) окремі частини зброї;

3) боєприпаси;

4) сліди пострілу (сліди застосування
зброї);

5) засоби та інструменти, що
застосовувалися для спорядження патронів або виготовлення снарядів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+