Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Застосування спеціальних знань при підготовці і проведенні слідчих дій


Застосування
спеціальних знань при підготовці і проведенні слідчих дій

У процесі розслідування
спеціальні знання застосовуються слідчим, фахівцем, експертом, але в різних процесуальних
формах. Слідчий і фахівець застосовують їх в процесі звичайних слідчих дій, наприклад
огляду, обшуку, слідчого експерименту. Експерт же застосовує їх при спеціальному
слідчій дії – експертизі. Заключення експерта є відповідно до закону джерелом судових
доказів, а його висновки – доказом. Відправляючись від цих безперечних положень,
не можна, однак, переоцінювати висновки експерта, приймаючи їх на віру без належного
критичного ставлення, і недооцінювати можливості слідчого у встановленні доказових
актів.

Хоча висновки
слідчого не є доказами, встановлені ним і занесені до протоколу фактичні дані набувають
чинності доказів. Так, шляхом огляду документа з світлофільтром або в ультрафіолетових
променях слідчий виявляє важливі для справи запису, стерті цифри, закреслені або
знебарвлені слова і т.д.

Чи необхідно
в таких випадках призначати експертизу або достатньо слідчого огляду Якщо результати
використання спеціальних знань слідчим зрозумілі й очевидні для всіх учасників процесу,
необхідності в експертизі не виникає. Так, що складається з вдавлених штрихів текст
документа, чітко виявлений шляхом тіньової фотозйомки, є очевидним фактом. Очевидним
буває також явна відмінність порівнюваних об’єктів. Наприклад, при порівнянні сліду
взуття на місці злочину з взуттям підозрюваного виявляється, що вони різні за розміром,
формою і рельєфним малюнком підошви і т.п.

Слідчий може
запросити для участі в слідчій дії відповідного фахівця, наприклад співробітника
експертно-криміналістичного відділу органів внутрішніх справ або судово-медичного
експерта.

Слідчий і фахівець
при огляді і інших слідчих діях можуть використовувати будь-які прийоми і засоби
криміналістичної техніки, за винятком протизаконних і таких, які можуть утруднити
подальше проведення експертизи.

Якщо процес і
результати слідчого застосування спеціальних знань не є очевидними і вимагають для
їх пояснення оцінки відповідних фахівців, призначення експертизи необхідно. Так,
оцінка достатності співпадаючих ознак, встановлених при порівняльному дослідженні,
вимагає призначення криміналістичної експертизи, так як ці збіги можуть бути наслідком
не тільки тотожності, а й подібності різних об’єктів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+