Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості призначення та проведення трасологічної експертизи

Особливості
призначення та проведення трасологічної експертизи

Головними завданнями
трасологічної експертизи є ідентифікація або визначення родової (групової) належності
індивідуально визначених об’єктів за матеріально-фіксованими слідами-відображеннями
їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів)
об’єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо).

Трасологічною експертизою
можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних,
динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей
слідоутворювальних об’єктів.

Перед трасологічною
експертизою можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки місця
події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність цих слідів для ідентифікації
або про наявність у цих слідах ознак, що орієнтують на пошук зазначених об’єктів.

Для вирішення ідентифікаційних
завдань експертові необхідно надати: предмети зі слідами, а якщо вилучити їх неможливо,
то копії слідів (зліпки, фотознімки); об’єкти, якими, за припущенням слідчого (суду),
могли бути залишені ці сліди; дані про час виявлення слідів, умови, у яких були
об’єкти зі слідами до їх направлення на експертизу.

Якщо експертові
надсилається копія сліду на дактилоплівці або інша копія сліду, необхідно надати
схему його розміщення на поверхні предмета (місцевості).

Об’єкти дослідження
направляються в упаковці, яка забезпечує їх збереження. Речові докази і порівняльні
зразки упаковуються окремо.

Поверхня предмета,
на якому є сліди, що легко пошкоджуються, наприклад сліди рук, різного роду нашарування
тощо, не повинна контактувати з матеріалом упаковки.

Порівняльні зразки
позначаються індивідуалізаційними позначками і посвідчуються підписом слідчого (судді).
Рекомендації, що стосуються підготовки порівняльних зразків за підвидами трасологічної
експертизи, викладені у відповідних частинах цього розділу.

Розрізняються такі основні підвиди трасологічної експертизи: експертиза слідів рук людини; експертиза
слідів ніг людини, її взуття, шкарпеток, панчіх; експертиза слідів рукавичок, одягу
людини, слідів пошкоджень на об’єктах, слідів нашарувань на об’єктах; експертиза
слідів ніг (лап) тварини; експертиза знарядь, агрегатів, інструментів, холодної
зброї і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами, експертиза слідів
знаряддя та інструментів; експертиза слідів транспортних засобів; експертиза замикальних
та контрольних засобів; експертиза слідів розділу цілого на частини; експертиза
рельєфних знаків на металі, пластмасі та інших матеріалах; експертиза холодної зброї;
експертиза вузлів та петель.

Не виключається можливість проведення трасологічної
експертизи за слідами інших слідоутворювальних об’єктів, зокрема зубів (інших частин
тіла людини або тварини), різного роду предметів масового виробництва тощо. З приводу
можливостей експертиз і підготовки матеріалів для їх проведення слід отримувати
консультації від експерта (спеціаліста).

Експертиза слідів
рук (дактилоскопічна експертиза)

Головним завданням
дактилоскопічної експертизи є ідентифікація особи за слідами її рук, які залишені
на місці події. Якщо версія про особу, що залишила слід, ще не висунута, а також
якщо слідчий вважає за потрібне встановити, чи є на предметах обстановки місця події
невидимі або слабовидимі сліди, перед експертом може постати питання про наявність
такого роду слідів і їх придатність для ідентифікації особи.

Орієнтовний перелік
вирішуваних питань:

Чи є на об’єкті
сліди рук

Чи придатні дані
сліди для ідентифікації особи

Чи залишені сліди
рук конкретною (однією) особою

Якою рукою і якими
пальцями руки залишено сліди

Які особливості
мають руки людини, що залишила сліди (відсутність пальців, наявність шрамів тощо)

Якими ділянками
поверхні долоні залишено сліди

Об’єктами дослідження
з метою ідентифікації особи за папілярними лініями рук є сліди пальців та (або)
долонь.

Експертиза слідів
ніг людини та взуття

Головними завданнями
цього виду трасологічної експертизи є ідентифікація людини за слідами: босих ніг,
шкарпеток, панчіх, взуття та вирішення діагностичних завдань з установлення особливостей
пересування людини, розміру взуття, зросту людини тощо.

Орієнтовний перелік
вирішуваних питань:

Чи є на даній поверхні
(даному предметі) сліди босих ніг (панчіх, шкарпеток, взуття) людини та чи придатні
ці сліди для ідентифікації людини (панчіх, шкарпеток, взуття)

Чи залишені сліди
даною особою або шкарпетками, панчохами чи взуттям, вилученими у певної особи

Чи залишені сліди
ніг (шкарпеток, панчіх, взуття), виявлені в різних місцях, однією особою (тими самими
шкарпетками, панчохами, взуттям)

Який механізм утворення
слідів взуття

Взуття направляється
на дослідження в тому вигляді, у якому воно було виявлене.

Якщо взуття після
події і до моменту вилучення носилось або ремонтувалось, то про це слід повідомити
експерта.

Експертиза слідів
ніг (лап) та зубів тварин

Експертиза слідів
ніг (лап) та зубів тварин проводиться з метою ідентифікації конкретної тварини за
слідами її ніг (лап), зубів та вирішення діагностичних і ситуаційних завдань (установлення
властивостей, станів слідоутворювальних об’єктів, механізму утворення слідів).

Орієнтовний перелік
вирішуваних питань:

Чи залишені дані
сліди ногами (лапами), зубами даної тварини

Чи залишені сліди
підков коня даними підковами

Чи залишені сліди,
знайдені в різних місцях, ногами (лапами), зубами однієї і тієї самої тварини

На експертизу направляються
фотознімки та/або зліпки слідів ніг (лап), зубів, виявлених на місці події.

Якщо сліди залишені
ногами підкованого коня, то після виготовлення порівняльних зліпків підкови необхідно
зняти і також направити експертові.

Експертиза замикальних
та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів)

Об’єктами експертизи
є замки та інші замикальні пристрої, пломби, контрольні пристрої (засоби).

Головними завданнями
експертизи є встановлення факту і способу відмикання (зламу) пристрою, видів предметів,
що були використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб, крім того,
– ідентифікація пломбувальних лещат, факту переклеювання паперових контрольних засобів.

Орієнтовний перелік
вирішуваних питань:

Чи справний механізм
замка Якщо ні, то в чому полягає несправність

Чи справний механізм
замка

Чи був відімкнений
замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)

У який спосіб відімкнений
(зламаний) замок

Чи одним способом
відімкнені (зламані) надані замки

У якому стані (замкненому,
відімкненому) був замок у момент його пошкодження

Експертиза холодної
зброї

Головне завдання
експертизи – установлення належності до холодної зброї ножів, кинджалів, кастетів
та подібних за призначенням предметів. Крім того, експертизою може вирішуватися
питання про спосіб виготовлення зазначених предметів, зокрема, чи використовувалося
для їх виготовлення заводське обладнання.

Об’єктами експертизи
можуть бути екземпляри стандартного військового спорядження (багнети, кинджали,
кортики, шаблі та ін.).

Орієнтовний перелік
вирішуваних питань

Чи є даний предмет
холодною зброєю

Якщо є, то до якого
виду холодної зброї він належить

Чи є даний предмет
заготовкою холодної зброї

Чи використовувалось
при виготовленні даної холодної зброї заводське обладнання

Дослідженню підлягає
об’єкт, щодо якого перевіряють належність до холодної зброї.

Загальні вимоги
до об’єктів, що направляються на експертизу

Для вирішення ідентифікаційних
завдань трасологічної експертизи в розпорядження експертів надаються:

а) предмети зі
слідами, а коли вилучити їх неможливо, то копії слідів (дактилоплівки, зліпки, пластичні
копії, фотознімки);

б) об’єкти, якими,
за припущенням слідчого, могли бути залишені ці сліди;

в) дані про час
виявлення слідів, умови, в яких знаходились

об’єкти зі слідами
до їх направлення на експертизу.

Якщо експерту надсилається
копія сліду на дактилоплівці або інша копія сліду, необхідно надати схему його розміщення
на предметі (місцевості).

Сліди (об’єкти)
перед вилученням обов’язково фотографуються за правилами масштабної зйомки.

Об’єкти дослідження
направляються в упаковці, яка забезпечує їх збереження: конверти, пакети, коробки
(в залежності від об’єкта), які підписуються (вказується дата, коротка фабула, місце
вилучення), опечатуються та засвідчуються підписом слідчого.

Поверхня предмета,
на якому розташовані сліди, що легко пошкоджуються (наприклад, поверхневі сліди
ніг, різного роду нашарування), не повинна контактувати з матеріалом упаковки.

Речові докази та
порівняльні зразки упаковуються окремо. Для порівняльних зразків зазначається: дата
їх отримання, в кого вилучені (відібрані) зразки, кількість та які саме зразки направляються
на дослідження. Упаковування таке, як і речових доказів.

Порівняльні зразки
позначаються індивідуалізуючими позначками та посвідчуються підписом слідчого. Рекомендації,
що стосуються підготовки порівняльних зразків за підвидами трасологічної експертизи,
викладені у відповідних частинах цього розділу.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+