Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості призначення та проведення судово-балістичної експертизи


Особливості
призначення та проведення судово-балістичної експертизи

Під час розслідування
кримінальних справ про злочини, пов’язані із застосуванням вогнепальної зброї, часто
виникає потреба у здійсненні судово-балістичної експертизи. Якщо під час вчинення
злочину на тілі потерпілого чи на трупі утворюються сліди, які свідчать про застосування
вогнепальної зброї, призначається комплексна судово-балістична та судово-медична
експертизи.

Під час судово-балістичної
експертизи встановлюють вид, зразок (модель) вогнепальної зброї за стріляними кулями,
гільзами, слідами пострілу; конкретний екземпляр зброї за стріляними кулями та гільзами;
справність і придатність до стрільби зброї та боєприпасів; однорідність патронів,
куль, гільз, шроту, картечі; обставини, пов’язані із застосуванням вогнепальної
зброї (рикошет кулі; відповідність калібрів зброї і патронів, використаних для стрільби;
кількість зроблених пострілів; місцезнаходження особи, яка стріляла; напрям і дистанцію
пострілу; взаєморозташування перешкоди і зброї в момент пострілу).

За допомогою експертних
судово-балістичних досліджень розв’язують завдання як ідентифікаційного, так і неідентифікаційного
характеру.

Залежно від завдання,
яке розв’язують, судово-балістичні дослідження поділяють на ідентифікаційні, класифікаційні, діагностичні
та ситуаційні
.

Ідентифікаційні дослідження. Питання, які
вирішують за допомогою ідентифікаційної експертизи, є найважливішими під час розслідування
кримінальних справ, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї. До ідентифікаційних
належать дослідження, пов’язані з ототожненням вогнепальної зброї за слідами каналу
ствола на стріляних снарядах (кулях, шроті, картечі), а також, за слідами деталей
і частин зброї на стріляних гільзах. До цього виду експертизи належить також виявлення
відповідності стріляних куль і гільз (експертиза цілого за частинками).

Класифікаційні дослідження. За їх допомогою
вирішують питання стосовно належності об’єктів експертизи до певних класифікаційних
груп. Суть класифікаційних досліджень полягає у визначенні належності об’єкта до
певного класу вогнепальної зброї за допомогою органолептичного дослідження критеріїв
вогнепальності (наявності ствола, запального пристрою та пристроїв для закривання
каналу ствола); встановленні моделі (зразка) досліджуваної зброї та патронів; належність
порівнюваних патронів до однієї партії випуску; визначенні моделі зброї за слідами
на стріляних кулях і гільзах, а також калібр мисливської зброї за слідами на шроті
та картечі.

Діагностичні дослідження. Суть діагностичних
досліджень полягає у визначенні належності об’єкта до певного класу вогнепальної
зброї за допомогою кількісного дослідження критеріїв надійності його конструкції
(здатність здійснювати більш як один постріл; наявність у снаряда необхідної вбивчої
сили); виявленні властивостей і стану вогнепальної зброї та боєприпасів (визначенні
справності вогнепальної зброї та патронів і придатності їх до стрільби, можливості
здійснення пострілу зі зброї без натискання на спусковий гачок внаслідок технічного
стану зброї). До цього виду експертизи належать також дослідження з поновлення пошкоджених
та знищених (спиляних та забитих) маркувальних знаків на вогнепальній зброї.

Ситуаційні дослідження. Для їх здійснення
необхідною умовою є вивчення місця події чи певних обставин, за яких було вчинено
злочин, наприклад, можливості здійснення пострілу без натискання на спусковий гачок
у певній ситуації (падіння зброї з певної висоти, зачеплення гілкою за спусковий
гачок тощо), визначення взаєморозташування особи, яка стріляла, потерпілого і зброї
в момент пострілу.

Згідно з Науково-методичними
рекомендаціями, «до головних завдань балістичної експертизи належать:

 • Установлення конкретного екземпляра вогнепальної
  зброї за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах.
 • Визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної
  зброї і боєприпасів.
 • Визначення технічного стану зброї, боєприпасів і
  придатності їх до стрільби.
 • Установлення можливості пострілів без натискання
  на спусковий гачок.
 • Установлення належності саморобних стріляючих пристроїв
  і патронів до них до вогнепальної зброї і боєприпасів.
 • Установлення способу виготовлення саморобних вогнепальних
  пристроїв.

Експертові, з урахуванням
характеру питання, надаються: зброя, усі патрони, гільзи, кулі, шрот, пижі, які
приєднані до справи як речові докази, порівняльні матеріали, предмети зі слідами
пострілу.

Усі надані об’єкти
повинні мати на упаковці або на прикріплених до них бирках індивідуалізувальні позначки
(найменування, кількість, місця виявлення, наприклад: “шрот, що вилучений з
трупа A., 4 шротини”). На предметах з пошкодженнями мають бути орієнтувальні
позначки (зовнішній, внутрішній бік; верх, низ тощо).

Для вирішення питань
про обставини пострілу (напрямок, дистанція, взаємне положення зброї та перешкоди
тощо) експертові надаються предмети, на яких є сліди пострілу.

Крім об’єкта дослідження,
експертові надсилаються протоколи слідчих оглядів, відтворення обстановки й обставин
події, інших слідчих дій або виписки з них, що містять відомості, які можуть мати
значення для вирішення поставлених питань. Є припустимим виклад цих відомостей в
постанові (ухвалі) про призначення експертизи.

Якщо особа, яка
призначає експертизу, відчуває труднощі у визначенні даних, про які треба повідомити
експерта, або у формулюванні питань, їй слід проконсультуватись з експертом (спеціалістом).

Якщо у справі раніше
проводились судово-медичні та інші експертизи, пов’язані з даною експертизою, експертові
надаються акти цих експертиз, фотознімки, рентгенограми, схеми тощо.

Зброю, яка направляється
на експертизу, необхідно розрядити. Якщо прийомами, які звичайно застосовуються,
розрядити її неможливо, то частини ударно-спускового механізму приводяться в положення,
яке унеможливлює випадковий постріл. На упаковці мають бути зроблені попереджувальні
надписи.

Речові докази упаковуються
окремо. При цьому повинен бути забезпечений захист їх від забруднення, пошкоджень
та взаємного контакту у процесі транспортування. Дульний зріз зброї закривається
чистою білою тканиною і обв’язується.

Вогнепальна зброя
та боєприпаси направляються на експертизу слідчим або нарочним. Їх пересилка поштою
не допускається.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+