Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Задачі та компетенція пожежно-технічної експертизи


Задачі та
компетенція пожежно-технічної експертизи

Сутність пожежно-технічної
експертизи полягає в тих завданнях, які вона вирішує, в предметі її дослідження.

Оскільки пожежі
виникають за різних обставин, на різноманітних об’єктах, то пожежно-технічна експертиза
вирішує широке коло завдань, серед яких основні:

– встановлення
осередку пожежі (місця виникнення початкового горіння);

– встановлення
часу і шляхів поширення горіння;

– встановлення
причини, умов і процесів виникнення пожежі;

– встановлення
обставин, що сприяли виникненню і розвитку пожеж;

– визначення пожежонебезпечних
властивостей речовин і матеріалів;

– встановлення
відповідності технічного стану об’єкта протипожежним нормам.

Предметом пожежно-технічних
досліджень є фактичні дані про обставини, що передували пожежі; технічна характеристика
об’єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі; сліди термічних ушкоджень;
дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об’єкта, і осіб, які брали участь
у гасінні пожежі; інформація про пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби
підпалу; дані, одержані експертизами інших видів.

Основними
завданнями
пожежно-технічної експертизи є:

– визначення причин,
умов та процесів виникнення пожежі;

– визначення часу
та шляхів розповсюдження пожежі;

– визначення обставин,
які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;

– оцінка умов,
засобів і способів гасіння пожежі;

– відповідність
технічного стану об’єкта протипожежним нормам.

Перед пожежно-технічною
експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з розслідуванням (судовим
розглядом) справ про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні
знання в галузі пожежної справи.

Експертові слід
надати протокол огляду місця пожежі з усіма додатками, протоколи відтворення обстановки
й обставин події, акт про пожежу та інші документи, складені службами пожежної охорони,
а також речові докази.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+