Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Криміналістичні технології у розслідуванні злочинів


Криміналістичні
технології у розслідуванні злочинів

Криміналістична
технологія – система теоретичних положень щодо основоположних засад практичної реалізації
послідовних процесів у експертній та слідчій діяльності, що знаходить своє відображення
в системі загально-теоретичних положень криміналістики, а також загальних положень
криміналістичної техніки та експертних досліджень, криміналістичної тактики та криміналістичної
методики.

На підставі
дослідження загальних наукових положень технології та аналізу окремих аспектів її
розуміння в системі понять криміналістики, криміналістична технологія визначена
як науково обумовлена система практичних дій та процедур, що підлягають послідовній
реалізації в процесі проведення експертної діяльності, застосування техніко-криміналістичних
засобів, вирішення тактичних та стратегічних завдань розслідування. Визначено основні
функції криміналістичної технології
системоутворююча, пізнавальна, управлінська, прогностична.

В практичному
аспекті криміналістична технологія реалізується через процес послідовного запровадження
комплексу дій та процедур у інформаційно-пізнавальній та організаційно-управлінській
сферах експертної та слідчої діяльності. Основоположними засадами практичної реалізації криміналістичних
технологій
визначено систему загальних принципів: законності, науковості,
практичної необхідності та спеціальних принципів: ефективності, комплексності, індивідуальності,
ситуаційності, варіативності, етапності, цілісності, цілеспрямованості, послідовності.

Основними напрямками дослідження технологій у криміналістиці
є злочинна діяльність (технології злочинної діяльності) та діяльність з розслідування
злочинів (криміналістичні технології). Здійснено
класифікацію
криміналістичних технологій за сферою криміналістичної
діяльності: експертна технологія та слідча технологія. Остання класифікована
за характером слідчої діяльності: технологія застосування техніко-криміналістичних
засобів, технологія слідчих дій, технологія розслідування злочинів.

Обґрунтовується,
що технологія розслідування складається
із сукупності алгоритмів та реалізується у формі певних програм вирішення стратегічних
завдань. Важливе значення програмування процесу розслідування окремих категорій
злочинів підтверджується даними анкетування слідчих МВС та прокуратури України,
що засвідчують необхідність викладення методичних рекомендацій у вигляді програм
розслідування (65%).

Інформаційним відображенням
сучасної тенденції технологізації злочинної діяльності у структурі окремих методик
розслідування злочинів є визначення технології злочинної діяльності як елементу
криміналістичної характеристики щодо окремих категорій злочинів.

Засновуючись на
теоретичних положеннях криміналістичної методики, обґрунтовано застосування технологічного
підходу до побудови типових програм розслідування та їх реалізації у процесі розслідування
конкретних злочинів. Визначено, що технологічний підхід до процесу розслідування
злочинів забезпечується такими принципами:
ситуаційності, етапності
та планомірності.

Ситуаційність розслідування
полягає в розробці типових слідчих ситуацій, що виступають основою технологізації
процесу розслідування – виділення відповідних завдань та програм. Звертається увага
на основоположну єдність ситуаційного та технологічного підходів у методиці розслідування
злочинів.

Періодизація процесу розслідування
передбачає його розподілення на систему взаємопов’язаних дій, спрямованих на вирішення
комплексу завдань на певних його етапах. Зміст технології розслідування визначається
в інформаційно-пізнавальному та організаційно-управлінському аспектах діяльності
з розслідування злочинів на початковому та наступному етапах.

Планомірність забезпечує впорядкування
діяльності з розслідування злочинів, визначення її тактичних та стратегічних завдань,
а також найбільш ефективних та оптимальних шляхів їх вирішення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+