Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності


Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері господарської
діяльності

Ефективне розслідування шахрайства
з фінансовими ресурсами неможливе без участі спеціалістів. Специфіка розслідування
даного злочину обумовлює необхідність якомога ширшого залучення спеціалістів для
консультації та участі в проведенні окремих слідчих дій.

Потреба в допомозі спеціаліста-консультанта
виникає на початковому етапі розслідування, коли слідчому необхідно одержати консультацію
зі спеціальних термінів та економічних категорій, механізму господарювання, суті
господарських процесів та операцій, оцінки економічної діяльності, вказівок, рішень,
у зв’язку з аналізом стану обліку, звітності, механізму їх формування, правильності
їх складання, вивчення порядку обліку і руху товарно-матеріальних цінностей, фінансів,
відбиття в документах фактів, що мають ознаки порушень економічних процесів. Спеціаліст
допоможе слідчому виявити і простежити порушення економічних зв’язків у діяльності
суб’єктів господарювання, поставити питання експерту, визначити завдання ревізорам.

Предметом консультації із
спеціалістом в банківській сфері може бути:

а) з’ясування виду реквізиту
і ступеня належності того чи іншого документа до фінансово-кредитної операції;

б) механізм руху документів
і фіксація їх у кредитних установах;

в) порядок збереження документів
і умови їх отримання;

г) можливість використання
технічних засобів для одержання чи виготовлення документів.

Спеціаліст у галузі бухгалтерського
обліку може надати консультації з приводу:

 • процедури руху грошових коштів;
 • документального фіксування
  і обліку фінансових операцій;
 • бухгалтерської звітності;
 • підбору необхідних для пред’явлення
  документів тощо.

До участі в слідчих діях спеціалісти
залучаються при:

 • недостатньому оволодінні слідчим
  прийомами і засобами швидкого і якісного виконання тієї чи іншої роботи, яка вимагає
  спеціальних знань і навичок;
 • одночасному застосуванні низки
  засобів криміналістичної техніки;
 • необхідності виконати великий
  обсяг роботи, яка вимагає спеціальних знань і навичок.

Останнім часом на практиці
дедалі частіше слідчі та захисники звертаються до наукових установ і окремих фахівців
за письмовими консультаціями з правових питань. Серед них особливо виокремлюють
прохання роз’яснити, дати тлумачення певних норм бюджетного, господарського, цивільного,
а іноді — кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Мало того,
у зверненнях наводяться обставини конкретної справи і пропонується дати оцінку правомірності
або неправомірності певних дій і рішень суб’єктів, що здійснюють судочинство, оцінити
наявність або відсутність складу злочину у певних діяннях. Очевидно, що причиною
таких звернень є недостатня кваліфікація особи, яка проводить дізнання, слідчого,
прокурора, судді, захисника, хоча наведені питання належать до кола їхніх професійних
знань. Такі консультації є цілком допустимими, тому що вони, не маючи самостійного
доказового значення, все-таки сприяють додатковому забезпеченню гарантій встановлення
істини у справі, зменшують кількість слідчих і судових помилок.

Інша проблема стосується можливості
призначення правових експертиз. Із цьо го питання науковці висловлюють різні думки
— від категоричного заперечення такої практики до її повного схвалення, хоча на
сьогодні правових перешкод до призначення правознавчої експертизи у кримінальному
процесі немає, і в деяких випадках ці експертизи були б корисними для повного та
всебічного з’ясування обставин справи та правильної кваліфікації діяння. Однак автори
проекту нового КПК України передбачили в ньому норму (ч. 1 ст. 242 КПК України),
що прямо забороняє призначення експертизи для з’ясування питань права, тому зазначена
проблема потребує додаткових досліджень.

Однією з розповсюджених форм
використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених у бюджетній
сфері, є призначення ревізії.

Ще однією формою застосування
спеціальних знань у справах про злочини в бюджетній сфері є залучення спеціалістів до участі у проведенні
окремих слідчих дій, зокрема:

– спеціаліста для застосування
технічних засобів фіксації ходу і результатів слідчих дій;

– спеціаліста у відповідній
галузі знань (бухгалтера, інженера-будівельника, економіста) для участі в допиті
підозрюваного, обвинуваченого, а іноді — свідка;

– спеціаліста-бухгалтера,
економіста, фінансиста або фахівця у галузі ком п’ютерної техніки для обшуку або
виїмки;

– спеціаліста у галузі інженерної
справи, будівництва для огляду місця проведення робіт, під час яких було допущено
розкрадання чи інші зловживання;

– спеціаліста у галузі почеркознавства,
документознавства для участі в огляді документів — речових доказів тощо.

Найбільш процесуально цінною
формою використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві є призначення
судових експертиз.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+