Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Експертизи, які призначаються при розслідуванні комп’ютерних злочинів: об’єкти та завдання дослідження


Експертизи, які призначаються при розслідуванні комп’ютерних злочинів: об’єкти та
завдання дослідження

У справах даного виду в більшості
випадків призначають криміналістичні (трасологічну,
почеркознавчу), судово-бухгалтерську, судову експертизу комп’ютерної техніки і програмних
продуктів і деякі інші види експертиз, техніко-криміналістичне дослідження документів
.

Традиційні трасологічні експертизи призначають з метою ідентифікації
злочинця за слідами, вилученим з місця події, визначення механізму доступу до комп’ютерної
техніки, дій злочинця на об’єкті.

Криміналістичне дослідження
документів 
призначають в разі необхідності дослідження ліцензійних угод, журналів реєстрації
користувачів, апаратних журналів, роздруківок, записів і інших матеріалів на папері. Судово-бухгалтерські
експертизи
призначаються для визначення розмірів завданого збитку.

Розкриття і розслідування
“комп’ютерних” злочинів, коли сучасні інформаційні технології використовуються як
засіб вчинення і приховання злочинів неможливе без проведення експертизи
комп’ютерної техніки і програмних продуктів
. Такі експертизи проводяться
з метою дослідження апаратного забезпечення системи ЕОМ, машинних носіїв, програм
для ЕОМ і баз даних.

У системі МВС України експертизи
комп’ютерної техніки і програмних продуктів проводить Державний науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС України.

Крім того, експертизи комп’ютерної
техніки і програмних продуктів проводяться в науково-дослідних інститутах судових
експертиз (НДІСЕ) системи Міністерства юстиції.

Експертизи комп’ютерної техніки
і програмних продуктів проводить також Харківський НДІСЕ ім. засл. проф. Н.С. Бокаріуса,
діяльність якого розповсюджується на 5 областей України: Харківську, Сумську, Полтавську,
Дніпропетровську і Запорізьку, а також на Автономну Республіку Крим.

У відповідності з науково-методичними
рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених
наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98р. № 53/5, основними завданнями експертизи комп’ютерної
техніки і програмних продуктів
є:

– встановлення технічного стану комп’ютерної
техніки;

– виявлення інформації, що міститься на комп’ютерних носіях, та визначення
її цільового призначення;

– встановлення відповідності програмних продуктів певним
параметрам;

– встановлення авторства програмного продукту;

– визначення вартості
програмного продукту;

– визначення вартості комп’ютерної техніки.

Порядок подання об’єктів для
дослідження спеціалістом детально регламентовано вищезазначеними рекомендаціями.
Так, п.119 встановлює, що для дослідження інформації, яка міститься на комп’ютерних
носіях, експертові надається сам комп’ютерний носій, а також комп’ютерний комплекс,
до складу якого входить досліджуваний носій. У деяких випадках можна обмежитися
наданням тільки комп’ютерного носія. Про можливість проведення такого дослідження
слід попередньо проконсультуватися з експертом (спеціалістом).

Для встановлення відповідності
програмних продуктів певним параметрам, а також вартості програмного продукту експертові
надається носій з копією досліджуваного програмного продукту і еталонна (дистрибутивна)
копія програмного продукту. У разі відсутності дистрибутивної копії програмного
продукту не слід відмовлятися від призначення експертизи, оскільки в окремих випадках
її можна провести за наявності копії програмного продукту.

Для дослідження технічного
стану і визначення вартості комп’ютерної техніки експертові надається сама комп’ютерна
техніка, а також технічна документація до неї. Для встановлення авторства досліджуваного
програмного продукту експертові надаються самі програми у вигляді вихідних текстів,
бібліотечних та виконуваних модулів, а також програми (вихідні тексти, бібліотечні
та виконувані модулі), що створені особою, щодо якої перевіряється версія, чи вона
є автором досліджуваного продукту.

Щоб визначити, які саме об’єкти
слід надавати експертові в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію
експерта (спеціаліста) в галузі комп’ютерної техніки.

Програмно-технічна експертиза. Програмно-технічна експертиза
(ПТЕ) призначається в разі порушення кримінальної справи, у випадках, передбачених
статтями 75 і 76 КПК України, для проведення наступних досліджень:

– встановлення відповідності певної комп’ютерної системи
або мережі стандарту і перевірки її роботи за допомогою спеціальних тестів;

– дослідження речових доказів, що передбачають:

 • фіксацію джерела, виду, способу введення та виведення
  даних і їх обробку;
 • виявлення змін і доповнень в програмних засобах;
 • відновлення пошкоджених або знищених файлів;
 • відновлення пошкоджених магнітних та інших носіїв машинної
  інформації;
 • визначення давності виконання окремих фрагментів програмних
  засобів;
 • ідентифікації автора програмного засобу, його призначення
  (вірусного або іншого), -встановлення факту його інтерпретації і меж дозволеної
  компіляції.

Поряд з цими основними задачами
при проведенні ПТЕ можуть бути вирішені і деякі допоміжні задачі:

– оцінка
вартості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, програмних продуктів, а також
перевірка контрактів на їх постачання;

– встановлення
рівня професійної підготовки окремих осіб в області програмування і роботи з комп’ютерною
технікою;

– переклад
документів технічного змісту (в окремих випадках).

У зв’язку з тим, що при огляді
ЕОМ і носіїв інформації проводиться вилучення різних документів, в ході розслідування
виникає необхідність в призначенні криміналістичної експертизи для дослідження документів.
Дактилоскопічна експертиза дозволить виявити на документах, частинах ЕОМ і машинних
носіях сліди пальців рук причетних до справи осіб.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+