Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Трансформація соціальної структури українського суспільства

5. Трансформація соціальної структури українського
суспільства

Трансформація соціальної
структури передбачає зміну, перетворення її істотних рис. Для з’ясування особливостей
трансформаційних процесів у сучасному українському суспільстві необхідно зіставити
їх з попереднім станом суспільства. Без цього неможливо використовувати основні
тенденції розвитку й елементи соціальної структури, що відіграють у ньому провідну
роль.

Відомо, що в Радянському
Союзі існувала структура тоталітарного суспільства, яка не допускала інших форм
власності, крім державної чи одержавленої, іншої ідеології, крім комуністичної.
Усе це разом з іншими чинниками ешелонувало вертикаль ієрархічних відносин, за яких
володіння владою передбачало право розпоряджатися власністю і брати участь у її
розподілі. У такому суспільстві відсутні класи через відсутність економічних основ
їх існування.

Схема. Соціальна
стратифікація радянського суспільства (модель Т. Заславської)

Вищий
клас

Номенклатура
– вищі верстви партійної, господарської, державної, військової бюрократії; відомі
представники науково-технічної інтелігенції

Верстви,
які обслуговують вищий клас

Ідеологічні
працівники, партійні журналісти, пропагандисти, викладачі суспільствознавства,
командири армії, флоту, КДБ, МВС, медперсонал спец поліклінік, письменники, дипломати,
водії персональних машин

Нижчий
клас

Наймані
працівники: робітники, колгоспники, інтелігенція, службовці

Соціальна структура
тоталітарного суспільства жорстко детермінована: жодні впливи не можуть зруйнувати
головної соціальної межі – між правлячою елітою (вищих верств господарської, партійної,
державної номенклатури) та рештою суспільства. З роками в радянському суспільстві
склався механізм самовідтворення еліти (номенклатури), сформувалися внутрішні горизонтальні
та вертикальні зв’язки: неписані правила апаратної гри зумовлювали визначений тип
поведінки; належність до владної еліти відкривала доступ до привілеїв. Кастовість
і корпоративізм робили еліту замкненою стратою, ротація кадрів здійснювалася за
суворо визначеними правилами, унеможливлюючи появу в її рядах “випадкових” осіб.

Решта суспільства,
що не належала до еліти, була соціально слабодиференційованою. Через відчуження
від власності та влади вона не могла ефективно впливати на суспільні процеси. Соціальні
переміщення в ній могли бути тільки горизонтальними, стосуючись професії, а не зміни
соціальної позиції в суспільній ієрархії, поза як реально соціальні позиції робітника,
селянина, інтелігента відрізнялися мало. Слабка вертикальна мобільність підривала
стимули до соціальної і трудової активності, консервувала низькі життєві стандарти
переважної більшості суспільства.

Повне відчуження
від власності нівелювало принципову різницю між двома декларованими класами – робітниками
і колгоспниками та соціальною верствою – інтелігенцією. Попри деякі розбіжності
в характері та змісті праці, освіті й психології, ці соціальні групи являли собою
масу найманих працівників, слабо структуровану за доходами, доступом до прийняття
рішень, ціннісно-ідеологічними настановами.

Соціальна структура
сучасного українського суспільства залежить від спрямування сутності соціальних
трансформацій, суть яких – у зміні функціональних зв’язків у суспільстві. Її основу
становлять:

1. Зміна суспільної
форми всіх основних соціальних інститутів – економічних, політичних (передусім інститутів
власності), культурних, освітніх; глибокий суспільний переворот і реформування тих
соціальних засад і регуляторів, що формують соціальну структуру (вона стала менш
жорсткою, рухливою).

2. Трансформація
соціальної природи основних компонентів соціальної структури – класів, груп і спільнот;
відновлення їх як суб’єктів власності й влади; поява економічних класів, верств
і страт з відповідною системою соціальних конфліктів і суперечностей.

3. Ослаблення існуючих у суспільстві стратифікаційних
обмежень. Поява нових каналів підвищення статусів, посилення горизонтальної та вертикальної
мобільності українців.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+