Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Зміст та структура політичної філософії


{lang_content_nav} та структура політичної філософії

Політична філософія – це філософія, яка пізнає буття та діяльність людини як політичної істоти – bios politikos, як окреслив Арістотель.

Політ філософія з’ясовує значення політичних явищ для життя людини і сус-ва, оцінює їх під кутом зору загальних блага, принципів справедливості, свободи, рівності. Якщо політологія досліджує політичну свободу, аналізуючи і систематизуючи сукупність різних видів конкретних свобод, класифікуючи їх, то політична філософія розглядає політичну свободу як гуманістичну цінність в її зв’язках з іншими цінностями.

Мета політичної філософії — не у тім, щоб вказувати, як має жити і діяти окрема людина, а у тім, щоб визначити, які інституції потрібні для координації життя та дій окремих людей.

На думку американського філософа Алана Гевірта основні питання політичної філософії – це питання щодо того, що людина повинна робити по відношенню до суспільства і уряду, тобто пов’язані з виробленням правильного політичного порядку і оптимальним функціонуванням політичної влади.

Гевірт виділяє три групи корінних питань політичної філософії:

1. Загальні питання про суспільство. Чому люди взагалі повинні жити в суспільстві

2. Загальні питання про правління, Чому люди взагалі повинні підкорятися якомусь уряду Чому одні люди повинні володіти політичною владою над іншими

3. Специфічні питання про правління,

а) Джерела та місце розташування політичної влади: за якими критеріями можна визначити, кому саме повинна належати політична влада ;

б) Межі політичної влади: за якими критеріями визначати, якою має бути величина політичної влади і які права і свободи повинні бути виведені з-під політичного та правового контролю

Основні напрями в сучасній політичній філософії: лібералізм, комунітаризм, фемінізм, неомарксизм, постмодернізм, республіканізм.

Основні концепції: свободи, справедливості, рівності, влади, легітимності, насильства, політичного дискурсу, політичного спілкування та інші.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+