Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основні математико-статистичні методи вивчення політичних процесів


Основні математико-статистичні методи вивчення політичних процесів

Аналіз за допомогою простих і складних індикаторів. Даний метод покладений в основу створення більшості сучасних інформаційних банків, в які постійно вносяться відомості про події, що відбуваються в певній країні, регіоні чи світі. Часто одному абстрактному поняттю відповідає декілька індикаторів, в такому випадку на базі цих простих індикаторів формується складний індикатор або індекс.

Факторний аналіз. Застосовується в тих випадках, коли є причини для обмеження кількості індикаторів (змінних). Основна ідея методу полягає в тому, що індикатори, тісно взаємодіють один з одним, вказують на одну і ту ж причину. Серед наявних індикаторів за допомогою комп’ютера відшукуються такі їх групи, які мають високий рівень (значення) кореляції, і на їх базі створюються так звані комплексні змінні, які об’єднані єдиним коефіцієнтом кореляції . Для виконання будь-якої різновиди факторного аналізу необхідна ЕОМ зі спеціальною програмою, здатної на базі індикаторів сформувати фактори.

Аналіз кореляцій. У ряді випадків виникає необхідність довести наявність або відсутність залежності між двома змінними. При цьому первісне значення матиме сам факт наявності відносин залежності, а також її ступінь. Якщо дослідник має в своєму розпорядженні достатній обсяг інформації, то за допомогою ЕОМ він в змозі з’ясувати наявність кореляції і вирахувати її коефіцієнт, тобто ступінь взаємодії.

Аналіз регресій. Даний метод використовується в тих випадках, коли необхідно не тільки з’ясувати наявність залежності, але і показати її характер, тобто з’ясувати, що є причиною (незалежної змінної), а що – наслідком (залежної змінної). У таких випадках складається рівняння функціональної залежності, де Х залежить від У з відповідними коефіцієнтами регресії. Регресія може бути лінійною (чим більше Х, тим більше У; графік виражений прямою, що йде вгору). Таким чином, наприклад, розраховується рівень мілітаризації – витрати на оборону є функцією від валового національного продукту. У ряді випадків залежність буває непрямою, і тоді ми маємо справу з аналізом нелінійних регресій (тобто функцією, яка описує більш складні відносини залежності, графік має форму параболи).

Аналіз тенденцій використовується в основному в прогностичних цілях для опису майбутніх відносин причини і наслідку (взаємозв’язку двох змінних, одна з яких є незалежною). Оскільки кількісні показники відносин для характеристики майбутнього невідомі, у рівнянні регресії, що описує їх відносини в сьогоденні, незалежна змінна замінюється на час, числові значення якого в майбутньому відомі.

Спектральний аналіз. Ця методика показує фундаментальні коливання в складних еволюціонуючих структурах, з її допомогою обчислюється частота і тривалість фази. Основою методу служить виділення структури коливального процесу (наприклад, популярність уряду ) і побудова графіка синусоїдальних коливань. Для цього збирають хронологічні дані, обчислюють рівняння коливання і створюють цикли, на базі яких будуються графіки.

Екстраполяція. Методика становить екстраполяцію подій і явищ минулого на майбутній період , для цього здійснюється збір даних відповідно до обраних індикаторів за певними часовими проміжками ( тижнях, місяцях і т.д.), потім проводиться підрахунок середнього значення індикатора, відповідно до якого будується хронологічний графік. Як правило, екстраполяція робиться тільки відносно невеликих часових проміжків у майбутньому, оскільки при більш тривалому терміні істотно зростає ймовірність помилки.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+