Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Різновиди методичного змісту імітаційного моделювання


Різновиди методичного змісту імітаційного моделювання

Імітаційне моделювання – це метод дослідження, при якому досліджувана система замінюється моделлю, яка з достатньою точністю описує реальну систему, над нею проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему. Експериментування з моделлю називають імітацією (імітація – це дослідження суті явища, не вдаючись до експериментів на реальному об’єкті).

До імітаційного моделювання вдаються, коли:

  • дорого або неможливо експериментувати на реальному об’єкті;
  • неможливо побудувати аналітичну модель;
  • необхідно зімітувати поведінку системи в часі.

Мета імітаційного моделювання полягає у відтворенні поведінки досліджуваної системи на основі результатів аналізу найбільш істотних взаємозв’язків між її елементами або іншими словами – розробці симулятора досліджуваної предметної області для проведення різних експериментів.

Види імітаційного моделювання:

Агентне моделювання – відносно новий напрямок в імітаційному моделюванні, який використовується для дослідження децентралізованих систем, динаміка функціонування яких визначається результатом індивідуальної активності членів групи. Агент – якась сутність, що володіє активністю, автономною поведінкою, може приймати рішення відповідно з деяким набором правил, взаємодіяти з оточенням, а також самостійно змінюватися.

використовується для дослідження децентралізованих систем, динаміка функціонування яких визначається результатом індивідуальної активності членів групи.

Дискретно-подієве моделювання – підхід до моделювання, що пропонує абстрагуватися від безперервної природи подій і розглядати тільки основні події модельованої системи, такі, як: «очікування», «обробка замовлення», «рух з вантажем», «розвантаження» та інші. Дискретно-подієве моделювання найбільш розвинене. Цей вид моделювання найбільш підходить для моделювання виробничих процесів.

Системна динаміка – парадигма моделювання, де для досліджуваної системи будуються графічні діаграми причинних зв’язків і глобальних впливів одних параметрів на інші в часі, а потім створена на основі цих діаграм модель імітується на комп’ютері. За допомогою системної динаміки будують моделі бізнес-процесів, розвитку міста, моделі виробництва, динаміки популяції, екології та розвитку епідемії.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+