Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Джерела митного права


Джерела митного права

Джерелами митного права є різноманітні
форми вираження норм митного права, які встановлюють загальні правила поведінки
суб’єктів у митній сфері
. В зв’язку з тим, що в більшості митні відносини є
владовідносинами, то основне регулятивне навантаження припадає на нормативні
акти. Це пояснюється тим, що при здійсненні митної справи митні органи та їх
посадові особи повинні керуватися виключно нормами права.

Основним джерелом митного права є Конституція України. В ній встановлено ряд
норм, які мають загальне значення: про спрямування діяльності держави та її
органів, про верховенство права, про міжнародні договори як частину
національного законодавства України, про забезпеченнярегулювання і
захисту власності, екологічної безпеки й підтримання екологічноїрівноваги
на території України, захист суверенітету і територіальної цілісності України,
забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, спрямованість зовнішньоекономічної
діяльності на забезпечення національних інтересів шляхом підтримання мирного й
взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та ін.

Другий рівень конституційних норм – спеціальний. Він встановлює висхідні
засади митної діяльності України. Відповідно до п. 9 ст. 92 Конституції України
засади зовнішньоекономічної діяльності і митної справи визначаються виключно
законами України. Пункт 22 цієї статті встановлює, що виключно законами України
також встановлюється державний бюджет і бюджетна система; система
оподаткування; податки і збори; засади створення й функціонування фінансового,
грошового, кредитного та інвестиційних ринків; статус національної валюти, а
також статус іноземних валют на території України. До повноважень КМ України
п.8 ст. 116 Конституції Українивіднесено організацію й забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності України,митної справи.

Інтеграційний напрям розвитку нашого законодавства та міжнародні
зобов’язання України визначають значення міжнародних конвенцій і домовленості у
сфері митного права як його джерел. Це випливає з того, що, якщо є розбіжності
між міжнародними актами, що ратифіковані в Україні, і національним
законодавством, діють саме перші.

Міжнародні угоди з митної справи охоплюють такі напрями як:

  • процедуру догляду міжнародних поштових відправлень;
  • уніфікацію митних правил при морському, залізничному, повітряному,
    автомобільному сполученні та змішаних перевозах;
  • митне оформлення контейнерів;
  • правовий статус осіб, які виїжджають за кордон на постійне місце
    проживання, і митний режим багажу, що перевозиться окремо від пасажирів.

Серед джерел митного права можна назвати і такі акти як:

1) публікації Міжнародної торговельної палати, наприклад, міжнародні торгові
терміни – «Інкотермс-90», «Уніфіковані звичаї й практика для документарних
акредитивів»;

2) документи Європейської економічної комісії ООН, наприклад, загальні
умови постачань, проформи контрактів і т. п.;

3) звичаєве право (звичаї, звичаї ділового обігу);

4) судово-арбітражна практика.

Основне ж навантаження регулювання митних відносин припадає все ж таки на МК
України
, як кодифіковане зібрання найбільш важливих норммитного
права. МК України прийнято 20 грудня 2001 р. і підписано Президентом України 11
липня 2002 р.

Структура митного кодексу України зумовлює систему цього права та
відповідно послідовність викладення матеріалу у цьому посібнику. У той же час
за наполяганням Президента України і ряду народних депутатів відносини, що
стосуються митно-тарифного регулювання, і в подальшому зберегли свою відносну
автономію.

Положення МК України деталізуються у поточних законах. Наприклад, Закон
України «Про єдиний митний тариф» регулює види та порядок стягнення
мита. Серед інших законів України, що відносяться до митного права, варто
відзначити такі як «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від
23.09.1994 р., «Про введення єдиного збору, що стягується у пунктах пропуску через
державний кордон України
», від 4.11.1999 р. «Про ставки акцизною збору і
ввізного мита на деякі транспортні засоби
» від 24.05.1996 р., «Про
транзит вантажів
» від 20.10.1999 р., «Про звільнення від обкладення
митом предметів, які вивозяться (переміщуються) громадянами через митний кордон
України
», «Про режим іноземного інвестування», «Про вивіз, ввезення й повернення
культурних цінностей
», «Про гуманітарну допомогу» та інші.

У митному праві України
присутня значна частка відомчих норм, що приймаються наказами Державної митної
служби України. Державна митна служба України як центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує
функціонування митної системи та здійснює управління цією сферою відповідно до
п. 8 Положення про державну митну службу України в межах своєї
компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання. У передбачених
законодавством України випадках її рішення є обов’язковими для виконання
центральнимиі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоуправління,підприємствами, закладами і організаціями всіх форм власності
та громадянами.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+