Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Митне право України (Шпаргалки)

1. Історія виникнення і розвиток митної справи в Україні

2. Становлення митної справи в Україні

3. Поняття і зміст митної справи

4. Поняття, предмет та метод правового регулювання митного права

5. Джерела митного права

6. Поняття і види норм митного права

7. Митні правовідносини

8. Поняття і зміст митної політики

9. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи, дія їх в часі

10. МКУ (Митний Кодекс України) – основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура

11. Принципи здійснення державної митної справи

12. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи

13. Поняття і завдання митного органу. Співвідношення понять «митний орган» і «митна служба України»

14. Державна фіскальна служба України: завдання, повноваження, структура

15. Регіональна митниця, митниця і митний пост

16. Підготовка та прийняття управлінських рішень в митній службі

17. Уповноважений економічний оператор

18. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності

19. Посадові особи митних органів України, їх правовий статус

20. Особливості прийняття на службу до органів доходів і зборів

21. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами органів доходів і зборів

22. Соціальний захист працівників органів доходів і зборів

23. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів

24. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України

25. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил

26. Поняття митної території, митного кордону України

27. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів

28. Переміщення фізичними особами валюти готівкою, банківських металів

29. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України

30. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

31. Заходи органів доходів і зборів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

32. Загальні положення щодо митних режимів

33. Імпорт (випуск для вільного обігу), реімпорт

34. Експорт (остаточне вивезення), реекспорт

35. Транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення

36. Переробка на митній території, переробка за межами митної території

37. Митний склад

38. Вільна митна зона, безмитна торгівля (дьюті-фрі, duty free)

39. Знищення або руйнування, відмова на користь держави

40. Організація митного контролю

41. Зона та режим митного контролю

42. Здійснення митного контролю: документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю, форми митного контролю

43. Здійснення митного контролю: перевірка документів та відомостей, огляд та переогляд товарів, транспортних засобів, огляд та переогляд ручної поклажі, багажу

44. Здійснення митного контролю: особистий огляд, облік товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, усне опитування громадян та посадових осіб підприємств, огляд територій та приміщень складів, перевірка обліку товарів

45. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи

46. Підстави та порядок проведення органами доходів і зборів документальних виїзних перевірок

47. Мета, місце і час митного оформлення

48. Попередні операції

49. Тимчасове зберігання

50. Декларування

51. Форми митної декларації

52. Правовий статус декларанта. Порядок отримання кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої на декларування

53. Взяття проб і зразків товарів

54. Митні пільги передбачені МКУ

55. Переміщення дипломатичної пошти і консульської валізи через митний кордон України

56. Розпорядження товарами, транспортними засобами і грошовими коштами

57. Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів

58. Митний перевізник

59. Митна статистика

60. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

61. Поняття і класифікація нетарифних обмежень

62. Нетарифні обмеження, що застосовуються Україною

63. Сертифікат походження товарів, його форми, верифікація сертифікатів

64. Визначення країни походження товарів

65. Митна – тарифна рада України, її функції

66. Мито, види ставок мита, види мит

67. Особливі види мита і процедура їх застосування

68. Митна вартість товарів і методи визначення митної вартості

69. Інші податки і збори, що стягуються митними органами

70. Митні процедури на морському і річковому транспорті

71. Митні процедури на повітряному транспорті

72. Переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових і експрес відправленнях

73. Митні процедури на залізничному транспорті

74. Загальна контрабанда, склад злочину

75. Спеціальна контрабанда, склад злочину

76. Дізнання в митних органах

77. Заходи щодо запобігання контрабанди

78. Поняття, склад порушення митних правил

79. Адміністративні стягнення за порушення митних правил

80. Характеристика видів порушень митних правил

81. Учасники провадження у справах про порушення митних правил

82. Докази у справах про порушення митних правил

83. Митне розслідування

84. Розгляд справи про порушення митних правил

85. Виконання постанов митних органів, про накладання стягнення за порушення митних правил

86. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил

87. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил і порядок їх проведення

88. Заходи адміністративного попередження, що застосовуються митними органами

89. Заходи адміністративного припинення, що застосовуються митними органами

90. Забезпечення законності у разі застосування стягнення до порушників митних правил

91. Права та обов’язки посадових осіб органів доходів і зборів та посадових осіб підприємства, що перевіряється, під час проведення документальних перевірок

92. Проведення зустрічних звірок, умови допуску посадових осіб до проведення документальних (планових чи позапланових) виїзних перевірок та зустрічних звірок

93. Митні експертизи

94. Особливі процедури митного контролю

95. Система управління ризиками

96. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді

97. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них

98. Види адміністративних стягнень за порушення митних правил: попередження; штраф; конфіскація товарів, транспортних засобів

99. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення передбачених у Митному кодексі України

100. Загальні положення щодо митного оформлення: мета, місце, час, початок, мова

101. Загальні положення щодо митного оформлення: митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України

102. Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+