Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи


Участь України у міжнародному співробітництві з питань державної митної справи є складовою частиною її зовнішньополітичної діяльності.

Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спрямовується і координується Президентом України, Кабінетом Міністрів України та здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

За дорученням Кабінету Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (Державна фіскальна служба України), може в обсязі наданих відповідно до закону повноважень вести переговори та консультативну роботу, пов’язану з підготовкою міжнародних договорів з питань державної митної справи.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з метою вдосконалення митного контролю:

  • підтримує зв’язки з митними адміністраціями іноземних держав, в установленому законом порядку укладає з ними відповідні міжвідомчі договори.
  • представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних організаціях.

Відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, органами доходів і зборів України спільно з органами доходів і зборів суміжних держав може здійснюватися:

  • проведення спільного митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України;
  • проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів законодавства України належать до повноважень органів доходів і зборів;

З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через державний кордон України керівнику митниці та його заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави. Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митниці або особа, яка виконує його обов’язки, повідомляє керівника відповідного органу охорони державного кордону України. Порядок проведення таких зустрічей визначається Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, укладеним відповідно до закону.

Взаємодія органів доходів і зборів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил здійснюється в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону.

У рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері» здійснювалася співпраця з представниками митних служб Німеччини, Польщі та Литви з питань вдосконалення митного законодавства, покращення операційних процедур на кордоні, вдосконалення механізмів міжвідомчої взаємодії та протидії корупції в митних органах. За підтримки експертів проекту були розроблені та внесені до Верховної Ради України законопроекти про Уповноваженого економічного оператора та про приєднання до Спільної транзитної системи (NCTS), запроваджено обмін інформацією між митними та прикордонними службами України. За допомоги проекту продовжується подальший розвиток і поширення застосування принципу „Єдиного вікна”. За участі експертів проекту в пункті пропуску „Нові Яриловичі –Нова Гута” на українсько-білоруській ділянці державного кордону митною та прикордонною службами України проводився експеримент щодо спрощеного порядку оформлення осіб та транспортних засобів, який планується поширити на інші пункти пропуску. В міжнародному автомобільному пункті пропуску “Ягодин – Дорохуськ” на українсько-польському кордоні здійснюються заходи по запровадженню «Інтелектуальної системи керування рухом автомобілів» з метою максимальної автоматизації контрольних процедур та створення єдиного механізму контролю під час перетину кордону.

20 вересня 2017 р. в ДФС під час конференції високого рівня з питань професійної етики за участі керівництва ДФС, Генерального директора Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литовської Республіки АрунасаАдоменаса, європейських експертів, членів НАЗК та  представників ДПС України експертами проекту Twinning презентовано «Білу книгу прозорості у Державній фіскальній службі України», яка доведена до відома та неухильного виконання усіх співробітників ДФС.

16 листопада 2017 року в ДФС проведено заключну конференцію проекту за участі керівництва ДФС, керівників митних органів Німеччини, Польщі та Литви, Послів Польщі, Литви та ФРН в Україні, керівників  делегації ЄС в Україні та представників Європейської Комісії. Під час заходу підбито підсумки проекту за основними напрямами співробітництва: вдосконалення законодавства у митній сфері, покращення операційних процедур, боротьба із корупцією, та окреслено подальші кроки у розвитку митної справи в Україні у відповідності до європейських стандартів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+