Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Посадові особи митних органів України, їх правовий статус


Посадові особи митних органів України, їх правовий статус

Посадові особи митних органів виконують спеціальні державні функції, мають особливий правовий статус, наділяються спеціальними правами і обов’язками, та для них законодавством встановлені особливі обмеження під час проходження служби.

Перш за все, вони мають спеціальні права передбачені Митним кодексом України. Ст. 409 МКУ вказує, що законні розпорядження та вимоги посадових осіб митної служби України є обов’язковими для виконання. Так, наприклад, відповідно до ст. 46 МКУ посадові особи митних органів з метою здійснення митного контролю мають право в межах наданої їм цим Кодексом та іншими законами компетенції безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування, де знаходяться або можуть знаходитися товари, що підлягають митному контролю. Посадові особи мають право застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю у випадках і порядку, передбаченому чинним законодавством та ін.

Обов’язки посадових осіб митних органів визначаються Конституцією України, Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, вони зобов’язані: захищати економічні інтереси України, вести боротьбу з контрабандою та іншими порушеннями митних правил; шанобливо ставитися до громадян, їх прав, свобод та законних інтересів, не принижувати честі і гідності громадян; своєчасно і точно виконувати накази і розпорядження керівників митних органів; чітко дотримуватись порядку і умов проходження служби в митних органах, не допускати вчинків, які порочать їх як державних службовців або дискредитують митну службу, додержуватися правил носіння форменого одягу; у службовій діяльності додержуватися норм професійної етики, бути чесним, об’єктивним і вільним від рішень політичних партій і масових громадських рухів; зберігати державну і службову таємницю, службову документацію, табельну зброю та спеціальні засоби захисту, особисті митні забезпечення, службові посвідчення; раціонально, ефективно та економко використовувати матеріальні і фінансові ресурси; бути взірцем у виконанні службових обов’язків, проявляти творчу ініціативу, високу культуру, професіоналізм, витримку й тактовність в роботі; постійно вдосконалювати свої професійні знання, уміння і навички, підвищувати свій культурний рівень.

Обмеження, що пов’язані з проходженням служби в митних органах відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України „Про державну службу”, можуть встановлюватися виключно законодавчими актами України. Відповідно до ст. 414 МКУ посадові особи митної служби України не можуть бути членами політичних партій. Митне законодавство встановлює суттєві обмеження для посадових осіб щодо заняття підприємницькою діяльністю та роботою близьких родичів.

Визначення державно-владних повноважень посадових осіб митних органів безпосередньо пов’язані з питаннями юридичної відповідальності. Ці питання врегульовані для посадових осіб митних органів у ч. 2 ст. 2 Дисциплінарного статуту митної служби України. У ній зазначено, що за неправомірні рішення, дії або бездіяльність посадові особи митної служби несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно із законами.

Ст. 19 Положення „Про порядок і умови проходження служби в митних органах України” вказує, що за порушення трудової дисципліни, недбале та несумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків, посадові особи митних органів несуть відповідальність відповідно до законодавства України. У ст. 20 цього Положення зазначається, що за вчинені злочини посадові особи митних органів притягуються до відповідальності згідно з кримінальним законодавством України.

Аналіз указаних вище норм дає підстави стверджувати, що посадові особи митних органів при виконанні своєї службової функції несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну і дисциплінарну відповідальність.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+