Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Загальні положення щодо митного оформлення: завершення, відмова у митному оформленні


Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 МК України.

Вищезазначений строк може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей виключно у разі:

  • виконання митних формальностей поза місцем розташування органу доходів і зборів відповідно до статті 247 МК України;
  • підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати відповідно до МК України додаткові документи чи відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару;
  • проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до частини двадцять першої статті 356 МК України;
  • виявлення порушень митних правил, якщо товари не випускаються відповідно до частини шостої статті 255 МК України;
  • зупинення митного оформлення відповідно до Закону України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”;
  • подання додаткових документів відповідно до частини третьої статті 53 МК України в межах передбаченого нею строку, перебіг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів чи письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданні;
  • призупинення митного оформлення відповідно до статей 399 і 400 МК України.

У разі якщо товар декларується з використанням попередньої або періодичної митних декларацій, митне оформлення за цими деклараціями завершується у строк, що не перевищує чотирьох робочих годин з моменту їх подання. 

Не допускається перевищення вищезазначеного строку у зв’язку з проведенням правоохоронними органами та підрозділами внутрішньої безпеки органів доходів і зборів спеціальних операцій, перевірок та інших заходів, які не є операціями, що здійснюються в рамках виконання процедур митного контролю. 

Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених МК України відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

При виявленні порушення митних правил орган доходів і зборів здійснює випуск товарів до завершення розгляду справи про таке порушення за умови, що:

  • такі товари не підлягають конфіскації і не будуть потрібні надалі у процесі провадження у справі як докази;
  • декларант сплачує всі митні платежі або забезпечує їх сплату відповідно до розділу X МК України.

Відмова у митному оформленніце письмове вмотивоване рішення органу доходів і зборів про неможливість здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених МК України.

У рішенні про відмову у митному оформленні повинні бути зазначені причини відмови та наведені вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинно також містити інформацію про порядок його оскарження.

Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного статтею 255 МК України для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного строку є бездіяльністю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 4 МК України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+