Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Об’єкт та предмет «Паритетної демократії»


Об’єкт та предмет дослідження навчальної дисципліни
«Паритетна демократія».
Завдання та методологія курсу

Об’єктом дослідження курсу є паритетна демократія.

Предмет
дослідження сутності, генеза, еволюція, структура та параметри паритетної демократії,
аналіз прогресивного зарубіжного досвіду та стану досягнення паритетного представництва
в Україні на сучасному етапі, а також можливі шляхи запозичення зарубіжного досвіду
для подальшого просування до паритетної демократії.

До завдань курсу відноситься розкриття наступних проблем:

 • аналіз сучасного розуміння та основних теоретичних моделей демократії;
 • з’ясування природи виникнення концепції паритетної демократії, встановлення
  змісту поняття «паритетна демократія» та її параметрів;
 • аналіз сучасних світових тенденції встановлення гендерної рівності
  як основи паритетної демократії;
 • встановлення механізмів моніторингу досягнення паритету жінок та чоловіків;
 • аналіз зарубіжного досвіду впровадження гендерної політики як основи
  паритетної демократії;
 • з’ясування політико-правової основи паритетної демократії в Україні;
 • інституційні механізми запровадження паритетної демократії;
 • аналіз сучасного стану досягнення паритету жінок та чоловіків в Україні;
 • з’ясування можливих шляхів просування України до моделі паритетної
  демократії та роль у цьому процесі вдосконалення гендерної політики нашої держави.

В рамках дослідження означених
питань курсу використовуються як загальнонаукові (діалектичний та загальнологічні),
так і спеціальнонаукові методи.

Діалектичний метод, дає можливість
виявити основні закономірності розвитку концепції паритетної демократії та ідеї
рівності чоловіка і жінки, особливості її прояву в різних сферах.

При розгляді механізму становлення
паритетної демократії та механізмів реалізації гендерної політики та його складових
застосовується структурно-функціональний метод.

Співставлення особливостей просування
до паритетної демократії та реалізації гендерної політики у зарубіжних країнах та
в Україні стає можливим завдяки використанню порівняльного методу.

При аналізі розвитку політико-правових
засад та інституційних механізмів встановлення гендерної рівності як основи паритетної
демократії вслід викоритовувати історичний, систений методи, а також інші методи.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ