Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Шляхи вдосконалення інституційного механізму паритетної демократії

Шляхи вдосконалення інституційного механізму
паритетної демократії

Перший рівень інституційного
механізму – міжнародний
. Сюди слід віднести
ООН, що приділяє велику увагу перебудові внутрішньої діяльності на гендерних принципах,
формуванню всіх документів організації з позицій гендерної перспективи. Однією з
трьох найважливіших цілей організації, названих у Статуті 1945 р., є «заохочення
і розвиток поваги до прав і основних свобод людини … без різниці раси, статі, мови,
релігії» (ст. 1).

Основним статутним органом ООН,
що відповідає за сприяння правам людини є Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР).
Рада утворила ряд комісій, найважливішими з яких в забезпеченні гендерної політики
є Комісія з прав людини та Комісія з положення жінок.

У липні 2010 року Генеральна Асамблея
ООН створила Структуру ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей
жінок, яка іменується «ООН-жінки» та функціонує, починаючи з 1 січня 2011 року

Створення цієї структури стало
частиною реформи ООН, об’єднавши наявні ресурси і мандати чотирьох окремих підрозділів
ООН, які займалися виключно питаннями гендерної рівності: відділу щодо поліпшення
становища жінок Секретаріату; канцелярії Спеціального радника з гендерних питань
та поліпшення становища жінок; міжнародного навчального та науково-дослідного інституту
щодо поліпшення становища жінок; фонду ООН для розвитку в інтересах жінок.

1) Діяльність ООН

Статут ООН ст.1 – заохочення та розвиток поваги
до прав людини й основних свобод для всіх, без розрізнення раси, статі, мови та
релігії.

Економічна і соціальна
рада ООН:

Комісія з прав людини ООН

Комісія представляє
ЕКОСОР пропозиції, рекомендації і доповіді щодо Хартії про права людини, міжнародних
декларацій або конвенцій про громадянські свободи, права жінок, свободу інформації,
захист меншин; попередження дискримінації за ознакою раси, статі, мови і релігії;
всіх інших питань, що стосуються прав людини. Комісія не обмежує свою контрольну
або імплементаційну діяльність якоюсь окремою категорією прав і свобод або будь-якими
окремими порушеннями. Вона займається всіма порушеннями, якщо вони є брутальними
і масовими. При цьому для Комісії не має значення, чи бере участь та або інша держава
в міжнародному договорі з відповідної проблемі, тому що Комісія займається порушенням
загальновизнаних звичайних норм міжнародного права.

Комісія з питань становища жінок

Подає ЕКОСОР
доповіді та рекомендації з питань захисту прав жінок щодо користування ними основними
правами людини та з питань вирішення нагальних проблем у сфері захисту прав жінок.

Комітети ООН:

Комітет
з прав людини ООН

– організація, що займається наглядом за виконанням
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права в країнах-учасницях пакту.
Засновано згідно частини 4 Пакту. Складається з 18 експертів, що обираються на термін
у 4 роки.

Комітет ООН з економічних, соціальних
і культурних прав

Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації
щодо жінок

– його метою
є розгляд ходу здійснення положень Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації
щодо жінок.

У Конвенції
передбачається, що, виконуючи своє завдання з розгляду ходу здійснення її положень,
Комітет буде в основному вивчати доповіді, які у відповідності зі своїми правовими
зобов’язаннями представлятиме кожна держава-учасниця. У цих доповідях будуть описуватися
законодавчі, судові та адміністративні заходи, прийняті державою-учасником для втілення
в життя положень Конвенції.

Комітет також
уповноважений вносити пропозиції і рекомендації на основі вивчення доповідей та
інформації, одержаних від держав-учасниць.

Функції Комітету
також включають отримання і розгляд окремих повідомлень, а також розслідування достовірних
фактів, що свідчать про серйозні або систематичні порушення державою – учасницею
Протоколу прав, викладених у Конвенції.

Спеціалізовані інститути:

– Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців

– Міжнародна організація
праці

– була заснована
у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного співробітництва у справі
забезпечення миру в усьому світі й зменшення соціальної несправедливості за рахунок
поліпшення умов праці.

МОП приймає
різні конвенції і розробляє рекомендації, а також встановлює міжнародні стандарти
у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки, умов праці, соціального забезпечення,
безпеки праці й охорони здоров’я.

– Організація ОН з питань освіти,
науки і культури

– у галузі освіти, науки, культури
сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної
культури, охороні пам’яток культури тощо.

У липні 2010
року Генеральна асамблея ООН створила «ООН Жінки», структуру Організації Об‘єднаних Націй з питань ґендерної
рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Пріоритетні
завдання ООН Жінки:

 • підтримка міжурядових структур, таких, як Комісія зі становища жінок, у
  формуванні політики, світових стандартів і норм;
 • надання підтримки державам-членам у виконанні цих стандартів, включаючи
  надання необхідної технічної та фінансової допомоги тим країнам, які її потребують,
  та сприяння ефективному партнерству з громадянським суспільством;
 • підвищення відповідальності самої системи ООН щодо виконання своїх зобов’язань
  з досягнення ґендерної рівності, включаючи проведення регулярного моніторингу
  прогресу діяльності системи.

2) Міжпарламентський союз

– це всесвітня
організація національних парламентів. Членами цієї організаціями є на сьогодні 162
парламенти світу.

МПС це –
унікальна інституція, яка на регулярній основі збирає парламентарів з усіх куточків
земної кулі, що представляють всі різновиди державного устрою та весь спектр політичних
партій.

Організація
висловлює погляди та позицію світової парламентської спільноти щодо питань, які
становлять міжнародний інтерес, у вигляді резолюцій та звітів, а також формулює
рекомендації щодо парламентських заходів.

3) Human Rights Watch

Основною
діяльністю організації є боротьба проти гострих соціальних проблем сучасності, таких
як:

 • запобігання дискримінації;
 • відстоювання політичних свобод;
 • торгівля зброєю;
 • використання та розповсюдження протипіхотних мін;
 • дитяча праця;
 • розслідування та публікація порушень прав людини;
 • розслідування геноциду, військових злочинів і злочинів проти людяності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+