Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передумови становлення моделі паритетної демократії


Передумови становлення моделі паритетної демократії

Становленню моделі паритетної демократії сприяла боротьба жінок за свої права, що розгорнулась у ХХ ст. у західній Європі, а також спричинений цією боротьбою розвиток теоретичних досліджень – поява та розвиток жіночих досліджень та їх трансформація у гендерні.

Важливий, як теоретичний, так і практичний, вплив на формування сучасних наукових підходів до розуміння гендерних відносин здійснив феміністський рух, який підкріплювався певним розвитком відповідної теоретичної бази. Як відомо, термін «фемінізм» буквально означає «жіночий напрямок», але феміністи вважають, що цінність чоловіків і жінок однакова, а їхні економічні, політичні, соціальні та юридичні права мають бути рівними.

Теоретичні дослідження жіночого питання беруть свій початок у 1960-х рр. в США.

І – виникнення жіночих досліджень в США (кінець 1960-1970 рр.) – створення нової академічної дисципліни – жіночих досліджень. Після закріплення на міжнародному рівні рівності прав громадян виникла необхідність в забезпеченні рівних прав для чоловіків та жінок, тому що на той час на Заході панувала конвенція гендерного договору, за яким жінка виконувала роль домогосподарки. Такий підхід був закріплений у структурному функціоналізмі, що закріпив концепцію статеворольового поділу праці (Т.Парсонс). В цей час найбільш значущою для розвитку фемінізму стала робота С. де Бовуар «Друга стать» (1949), де було сформульоване гасло «жінкою не народжуються, жінкою стають». Ця крилата фраза – кредо соціального конструктивізму.

ІІ – розвиток жіночих досліджень та їх інституалізація (початок 1980 рр.) – «мейнстрим» жіночих досліджень. У цей період відбувається інтеграція жіночих досліджень у вищу освіту США, а також розвиток так званих «гендерно-збалансованих навчальних планів» за допомогою введення нових знань про жінок у традиційні соціальні та гуманітарні дисципліни. Основною метою цього періоду була загальнонаціональна інституціалізація жіночих досліджень в системі вищої освіти США. У цілому цей період можна назвати «мейнстримом» жіночих досліджень, а його зусилля були направлені на приведення до спільного знаменника всієї ідеології вищої освіти в США.

ІІІ – розвиток жіночих досліджень, принцип мультикультуралізму (1980 рр.). Жіночі дослідження в США піднялися на якісно новий рівень. Вчені почали звертати увагу на різноманітність жінок в аспектах раси, етнічності, класу, релігії, національності, сексуальної орієнтації, віку та інвалідності. Подібні моменти враховувалися і в освітніх програмах, крім того, у багатьох університетах факультети жіночих досліджень стали тісно співпрацювати з факультетами етнічних досліджень та мультикультуралізму. Це сприяло тому, що академічний світ ставав не тільки більш терпимим, але й більш уважним, зацікавленим у відношенні різноманіття і особливостей людей. Ідеї і проблеми різних груп жінок розширюють межі фемінізму, сприяючи розвитку теорії мультикультуралізму і практики звільнення всіх людей.

ІV – розвиток жіночих досліджень, перспективи глобалізації (1990 рр.). Ця стадія пов’язана з розвитком глобальної інфраструктури і підвищенням уваги до міжнародних проблем жінок. Поширення освітніх програм та дослідницьких проектів з проблем жінок і гендеру в країнах Західної Європи, Африки, Близького Сходу, Азії та Латинської Америки призвело до інтенсивного обміну інформацією, досвідом та ресурсами між ученими і викладачами. Були засновані регулярні міжнародні літні інститути, конференції та конгреси, які проводяться за підтримки численних жіночих організацій. Освітні програми набували міжнародну, глобальну орієнтацію, зокрема, у зв’язку зі зростаючим числом робіт, що вийшли у постколоніальних державах і країнах Третього світу. Ці програми роблять акцент на питаннях політики, соціально-економічного розвитку, проблеми мілітаризму, репродуктивних прав, біженців, роботи та сім’ї.

V – виникнення та розвиток безпосередньо гендерних досліджень – тут акцент робиться не лише на жінці, а на обох статях. У 1990-ті роки у гендерні дослідження прийшли чоловіки – з’явились «чоловічі дослідження». Їх об’єднує з жіночими та гендерними дослідженнями загальна парадигма – соціальна сконструйованість маскулінності – і загальна стратегія – руйнування, деконструкція, дестабілізація штучних, непомірних для звичайних чоловіків зразків мужності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+