Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Індекс розвитку людського потенціалу


Індекс розвитку людського потенціалу (Human Development Index, HDI):
поняття та напрями вимірювання

Індекс розвитку людського потенціалу – інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території. Він є стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн і регіонів. Індекс публікується в рамках Програми розвитку ООН в звітах про розвиток людського потенціалу і був розроблений в 1990 році групою економістів.

При підрахунку ІЛР враховуються 3 види показників:

1) Очікувана тривалість життя – оцінює довголіття.

2) Рівень грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання) та очікувана тривалість навчання.

3) Рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) в доларах США.

Розроблена і науково обгрунтована узагальнена система показників, що характеризує кількісні та якісні характеристики соціально-економічної диференціації соціального розвитку, що включає:

  1. коефіцієнт диференціації індексу розвитку людського потенціалу, що характеризує ступінь відмінності в соціально-економічному розвитку аналізованих країн, регіонів усередині країни, соціальних груп;
  2. коефіцієнт диференціації індексу здоров’я (довголіття), що показує, наскільки стан здоров’я в одній країні, регіоні краще, ніж в іншому;
  3. коефіцієнт диференціації індексу освіти. Такий показник визначає ступінь перевищення рівня освіти населення в одній країні (регіоні або іншому об’єкті дослідження) над рівнем освіти (грамотності) населення іншої країни;
  4. коефіцієнт диференціації індексу доходу, що визначає ступінь економічної диференціації аналізованих країн або регіонів;
  5. коефіцієнт диференціації індексу смертності, як показник відмінностей у стані здоров’я порівнюваних країн або регіонів;
  6. коефіцієнт диференціації рівня професійної освіти, що відображає відмінності в ступені охоплення навчанням другої і третьої ступені освіти в досліджуваних країнах або регіонах.

У 2010 році сімейство індикаторів, які вимірюють ІЛР, було розширено, а сам індекс піддався істотному коригуванню. На додаток до використовуваному ІЛР, були введені три нові індикатора: Індекс людського розвитку, скоригований з урахуванням соціально-економічної нерівності, Індекс гендерної нерівності і індекс багатовимірної бідності.

Залежно від значення ІЛР країни прийнято класифікувати за рівнем розвитку: дуже високий (42 країни), високий (43 країни), середній (42 країни) і низький (42 країни) рівень.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+