Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інститут уповноваженого з прав людини


Інститут уповноваженого з прав людини та можливості його використання для реалізації засад паритетної демократії в Україні

Історичний досвід держав був значною мірою врахований при запровадженні інституції омбудсмана в Україні. У Конституції України в ст. 101 передбачено створення нового конституційного органу – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для здійснення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Метою парламентського контролю, який здійснює Уповноважений, є:

1) захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України;

2) дотримання та повага до прав і свобод людини і громадянина

3) запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх поновленню;

4) сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами у цій галузі;

5) поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва у галузі захисту прав і свобод людини і громадянина;

6) запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод;

7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу.

Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. Діяльність Уповноваженого доповнює існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняє їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод.

Повноваження Уповноваженого не можуть бути припинені чи обмежені у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України або її розпуску (саморозпуску), введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях.

Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та упродовж останніх п’яти років проживає в Україні.

Уповноважений призначається строком на п’ять років, який починається з дня складення ним присяги на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України.

Упродовж першого кварталу кожного року Уповноважений надає Верховній Раді України щорічну доповідь про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та їх посадовими і службовими особами, які порушували своїми діями (бездіяльністю) права і свободи людини і громадянина, та про виявлені недоліки в законодавстві щодо захисту прав і свобод людини і громадянина.

На даний час посаду Уповновпжено ВРУ з прав людини обіймає Валерія Лутковська.Активно здійснює покладені обов’язки на омбудсмена. Якщо поглянути на звіти про діяльність, або персональний сайт ми можемо побачити, що діяльність ведеться досить активно. Наприклад, за період 2014 року був проведений моніторінговий візит до органів внутрішніх справ Кіровоградсткої та Черкаської областей, також було реалізовано право дитини на безкоштовне та якісне медичне обслуговування, проведений круглий стіл “Співробітництво за для якості юридичної допомоги”. За період 2013 року була введена учбова програма “Толерантність та національно-культурного багатоманітності як залог демократичного суспільства” та багато іншого.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+