Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Громадська експертиза та громадський контроль

Громадська експертиза та громадський контроль як умови паритету держави та суспільства

З великими зусиллями Кабінетом Міністрів України 5 листопада 2008 р. була прийнята Постанова № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”. Прийняття цієї постанови означало початок легалізації і становлення в Україні нової технології зворотного зв’язку влади із громадою, проте й досі її впровадження стикається із труднощами.

Міністерство юстиції України, в складі якого було створено робочу групу з впровадження гендерних підходів на чолі з заступником міністра юстиції (якого призначено координатором з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) для забезпечення своєчасного та належного виконання щорічних планів проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідні роки. Її основними завданнями є: підготовка пропозицій і складення плану проведення гендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний рік; підготовка пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів у сфері забезпечення гендерної рівності; вивчення досвіду інших країн щодо впровадження гендерних підходів та використання його в роботі міністерства та ін. Крім того, Мін’юст дає роз’яснення з питань, що стосуються реалізації гендерної політики.

Для початку необхідно зауважити, що як на нормативному рівні, так і у спілкуванні вживається три поняття: громадський моніторинг, громадська експертиза, громадський контроль, які на сьогодні вживаються практично як синоніми.

 

 

Соціальна держава як основа соціального діалогу і соціального партнерства

Соціа льна держава — це соціально орієнтована держава, що визнає людину найвищою соціальною цінністю, надає соціальну допомогу індивідам, які потрапили у важку життєву ситуацію, з метою забезпечення кожному гідного рівня життя, перерозподіляє економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості і своє призначення вбачає в забезпеченні гро­мадського миру і злагоди в суспільстві.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+