Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Роль громадських організацій в запровадженні паритетної демократії


Роль громадських організацій в запровадженні паритетної демократії

Політико-правову базу для формування паритетної демократії можна поділити на такі компоненти:

  1. правові акти, що регулюють функціонування громадянського суспільства та його відносини з державою;
  2. гендерне законодавство, яке спрямоване на становлення гендерної рівності у нашому суспільстві.

Розглянемо першу групу політико-правових актів. закладення політико-правових та економічних підвалин формування дієздатного громадянського суспільства.. Першим кроком на цьому шляху було прийняття Декларації про державний суверенітет у 1990 р., де проголошено пріоритет загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет норм міжнародного права над національним; кожному громадянину гарантувались права та свободи, а також рівність всіх перед законом. подолання державної монополії на власність та підприємництво і формування підвалин громадянського суспільства в економічній сфері з прийняттям законів «Про власність», «Про підприємництво» третій крок – прийняття Конституції України, яка проголосила пріоритет людини над державою; впровадження посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 1997 р

Другий етап – зміцнення громадянського суспільства в Україні «Про захист прав споживачів» та «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 1991 р., «Про об’єднання громадян» (втрачає чинність з прийняттям Закону України «Про громадські об’єднання» 2012 р.) й «Про інформацію» 1992 р., «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 1993 р., «Про звернення громадян» 1996 р.,

Важливим у цій групі є закон «Про органи самоорганізації населення» 2001 р. До таких органів Закон відносить: будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети. Серед їх повноважень: представництво поряд з місцевими депутатами інтересів відповідної частини територіальної громади, встановлення пропозицій до проектів місцевих програм розвитку та місцевих бюджетів (ст. 14 Закону); вони мають право приймати участь у засіданнях місцевих рад з правом дорадчого голосу у питаннях, що стосуються їх діяльності (ст. 27).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+