Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Становлення партогенеза – кінець XVII- початок XVIII ст.

Становлення партогенеза –
кінець
XVII– початок XVIII ст.

Початковий
етап партогенеза починається з кінця XVII – початку XVIII ст. Це був період,
коли зароджувалися політичні системи ранньобуржуазних держав Західної Європи та
Америки. Політичні процеси того часу, що супроводжувалися Громадянської війною
в США, буржуазними революціями у Франції та Англії, свідчать про те, що поява
партій відображала ранню стадію боротьби між прихильниками різних напрямків
формованої нової державності: аристократами і буржуа, католиками і
протестантами. Партії виникли як інструмент обмеження абсолютної монархії,
включення в політичне життя ” третього стану “, утвердження в
суспільстві загального виборчого права, розвитку представницької системи. З їх
допомогою зміна складу політичної еліти, рекрутування правлячих кіл стало
поступово перетворюватися на справу виборчого корпусу.

Визначальну
роль у виникненні партій грали класові, соціальні, національні та інші
конфлікти. Однак свій вплив надавали і соціокультурні особливості розвитку
окремих країн, демографічні процеси і навіть релігійні мотиви.

Партії
не відразу стали повноправним політичним інститутом, здатним чинити істотний
вплив на владу. Спочатку вони представляли собою об’єднання знаті, різноманітних
клуби, літературно-політичні утворення, що були формою спілкування однодумців.

Безпосередній
ж вплив на перетворення партій на активних учасників політичного процесу спричинило
надання особистості політичних прав, виникнення виборчих систем і парламентів.

У XIX
столітті партії в основному зміцнили своє становище в політичній системі,
ставши важливим механізмом представництва інтересів суспільства.

Міхельс
в книзі “Політичні партії. Соціологічне дослідження олігархічних тенденцій
сучасної демократії” (1911) писав, що чим більше розширюється і
розвивається офіційний апарат партії, тим більше витісняється з неї демократія,
замінна всесиллям виконавчих органів. Причини відриву партійного керівництва
від рядових членів партії він бачив у технічній нездатності великої маси людей
до управління, а також незмінності керівників, в їх закоріненому негативному
ставленні до рядових членів.

Сучасний
етап партогенеза свідчить про те, що партії стали не просто органічним, але й
одним з основних елементів організації політичного порядку і функціонування
публічної влади. У міру розвитку парламентських, конституційних основ
буржуазної державності, партії зміцнювали свій політичний і правовий статус.
Після Другої світової війни в конституціях різних країн з’явилися відповідні
статті, а в 70-х рр. склалося досить розгорнуте законодавство, що регламентує
їх діяльність. Заохочуючи плюралізм політичного життя, партії стабілізували
систему влади, засновану на стійкому представництві інтересів громадян. Таким
чином, в даний час партії представляють собою такий інститут влади, без якого
не можуть здійснюватися вибори як основний механізм формування державності,
легальне завоювання різними верствами населення провідних політичних позицій.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ