Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Модель політичної кампанії


Модель політичної кампанії

Політична кампанія — система заходів, які здійснюються суб’єктом
політичної дії протягом певного проміжку часу задля досягнення певної політичної
мети або створення передумов для її досягнення.

Кампанії різняться:

а) характером
мети — виборчі, рекламні, зовнішньополітичні, протестні, лобістські;

б) періодом
проведення політичної кампанії — коротко-, середньо- і довготермінові;

в) цільовою
аудиторією, на яку спрямовані дії організатора політичної кампанії — загальнонаціональні,
регіональні, локальні, міжнародні.

Суб’єктом політичної кампанії можуть
бути: держава, окремі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні
партії, громадські та громадсько-політичні об’єднання, міжнародні політичні організації.
Об’єктом впливу політичної кампанії можуть бути: громадяни окремої країни або населення
кількох країн, окремі професійні, вікові та інші соціальні групи, населення окремих
регіонів країни, населених пунктів, окремі посадові особи. Предметом ведення політичної
кампанії можуть бути: діяльність ініціатора кампанії, рішення органів влади, інших
політичних суб’єктів, проекти законів та інших законодавчих і нормативних актів,
політичні гасла, ідеї тощо.

Остаточною метою політичної кампанії
є встановлення комунікації суб’єкта політичної дії — ініціатора кампанії — з цільовою
аудиторією, яка виступає об’єктом впливу в процесі політичної кампанії, консолідація
певних соціальних або політичних груп навколо певної політичної сили. Водночас паралельно
з цим може ставитися мета ослаблення авторитету політичного конкурента.

Особливістю політичної кампанії є те,
що вона розгортається в певному соціально-політичному просторі. Тому ступінь її
успіху визначається:

а) відповідністю поставленої мети актуальним потребам, настроям
цільової аудиторії;

б) адекватністю вибраних засобів як особливостям об’єкта впливу,
так і меті кампанії;

в) наявністю ресурсів, які ініціатор може задіяти для проведення
політичної кампанії.

Для проведення політичної кампанії
можуть застосовуватися такі методи: агітація, переговори, мітинги, роз’яснення,
реклама тощо.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+