Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Головні актори політичного управління, їх особливості


Головні актори політичного управління, їх особливості

Суб’єкт управління – система,
наділена певною компетенцією і державно- владними повноваженнями, що дозволяють
їй втілювати свою волю у форму керівних команд чи рішень, обов’язкових для виконання,
тобто це система, керуюча

Народні маси. Вони є як суб’єктом, так і об’єктом політичного управління.
Громадяни беруть участь у політиці безпосередньо і опосередковано. Масовими формами
прямої участі є вибори, референдуми, звернення громадян, страйки та інші легітимні
і нелегітимні форми народного волевиявлення. Прямий вплив на політичні процеси надає
громадська думка. Формою непрямого участі громадян є їх участь у формуванні представницьких
органів влади. Вибрані населенням представники, насамперед депутати, виступають
як посередники між громадянами і управлінськими структурами;

Державні органи, а також система
місцевого самоврядування
;

– Безпосередньо не займаються політичним
управлінням, але активно беруть участь у ньому політичні партії, громадські організації
та рухи
, засоби масової інформаціїспілки, які представляють інтереси всіх
основних верств і груп суспільства;

– Організації, офіційно не пов’язані
з процесом політичного управління, але які надають на нього істотний вплив, у тому
числі армія, церква, підприємницькі структури.

Сукупність суб’єктів політичного управління
включає в себе такі високо статусні актори, як політичні еліти, лідери, політичні
партії, етнополітічні рухи, національно-культурні організації, органи державної
влади і регіонального рівнів, органи місцевого самоврядування, транскордонні актори
(зарубіжні держави і міжнародні організації).

В системі суб’єктів політичного управління
на субнаціональному рівні переважають етнополітичні еліти, тобто високостатусні
групи, які мають найвищий вплив на прийняття і реалізацію стратегічних владних рішень,
що володіють найбільшими ресурсами влади. У силу цих якостей еліти користуються
авторитетом у своїх регіонах. Їх інтереси і ціннісні орієнтації визначають норми
взаємодії сукупності внутрішньорегіональних суб’єктів політики.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+