Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інформаційне забезпечення виборчої кампанії

Інформаційне забезпечення виборчої кампанії

Виборча кампанія, це завжди проблема вибору і в першу чергу проблема вибору стратегії і тактики її проведення. Достовірна і оперативна інформація багато в чому визначає цей вибір.

На кожному етапі виборчої кампанії інформаційно-аналітичне забезпечення виконує своє коло завдань. На попередньому етапі це – максимально повна і точна оцінка ситуації у виборчому окрузі (країні, регіоні), з тим щоб на її основі прийняти рішення про участь у виборчій кампанії, визначити цілі і виробити стратегію ведення виборчої боротьби. На етапі бачення виборчої кампанії – відбувається відстеження, реалізація стратегії, ефективність тих чи інших акцій, внесення необхідних коректив у стратегічні установки.

Після завершення виборів дається оцінка позитивних і негативних сторін у ході кампанії, виявляються причини їх виникнення та джерела; витягуються уроки, осмислюються результати і робляться висновки на майбутнє.

 

Поняття та основні види маніпуляцій

Термін “маніпуляція”, чи “маніпулювання” походить від латинського слова «manipulare». Його первинний зміст має вельми позитивне значення “управляти”, “управляти зі знанням справи”, “надавати допомогу” тощо.

Маніпуляція – це вид психологічного впливу, яке веде до прихованого порушення в іншої людини намірів, які не збігаються з її існуючими бажаннями.

В сучасній літературі частіше вживається термін маніпулювання, що визначається як майстерність управляти поведінкою за допомогою цілеспрямованого впливу на суспільну психологію, свідомість та інстинкти людини.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+