Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Роль політичних партій у політичному процесі


Роль політичних партій у політичному процесі

У демократичних суспільствах найбільш помітний вплив на розгортання політичного процесу і формування владних відносин роблять політичні партії. Вони є одними з найважливіших інститутів політичної системи. Специфіка цього феномена полягає в тому, що це – єдиний в суспільстві цивільний інститут, функції якого тільки політичні.

Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Ознаки:

  • наявність певної ідеології або особливого бачення світу;
  • націленість на завоювання та утримання влади або вплив на неї;
  • наявність відповідної організаційної структури;
  • підтримка її політики тими верствами суспільства, інтереси яких партія захищає.

Відсутність будь-якої з зазначених ознак в певній організації перетворює її на іншу за своєю природою – тобто непартійну – інституцію.

Основні функції політичних партій:

  • боротьба за владу, за використання її або за контроль над нею;
  • виявлення, формування та обгрунтування інтересів відповідних верств і груп, визначення цілей і завдань, принципів і засобів їх досягнення;
  • формування громадської думки, вплив на неї з метою залучити на свій бік якомога більше число прихильників;
  • формування та відбір кадрів для партії, державних структур і різних громадських організацій;
  • розробка і здійснення політичного курсу;
  • політична соціалізація – передача традицій від одного покоління іншому, політичне виховання суспільства в цілому або певної його частини.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+