Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність і види влади


Сутність і види влади

Навколо влади обертається все політичне життя. Вона повсюдна
і пронизує всі структури суспільства та виступає його основою.

У політологічній теорії не склалося єдиного визначення
влади
. Найбільш часто наводяться:

силове, яке трактує владу як панування
і примушення до підкорення;

вольове, що розуміє владу як здатність
проводити свою волю навіть наперекір опору (М.Вебер);

влада як вплив. Зміст впливу полягає в здатності
впливати на поведінку інших. Така взаємодія описується формулою: влада А над Б є
здатність добиватися того, щоби Б “ніколи не зробив би без впливу А” (Д.Даль);

телеологічне, відповідно до якого влада –
це досягнення певної мети;

Залежно від засобів здійснення влади розрізняються різні
її види економічна, соціальна, політична, сімейна,
державна
тощо.

Економічна влада — це відносини які зумовлені матеріальними потребами
життя суспільства, в яких власник засобів виробництва підпорядковує своїй волі волю
інших учасників процесу виробництва.

Якщо економічна влада передбачає розподіл матеріальних
благ, то соціальна означає розподіл благ соціальних. Вона пов’язана з визначенням
статусу різних груп у структурі суспільства, посад, прав та обов’язків, наданням
соціальних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, забезпечення житлом тощо
.

Сімейна влада — побудована на силі авторитету одного або декількох
членів сім’ї, який дає змогу впливати на життєдіяльність цієї сім
ї.

Політична влада — це здатність суспільних груп чи індивідів впроваджувати у життя
рішення, що виражають їхню волю і впливають на діяльність, на поведінку людей та
їх об’єднань, за допомогою волі, авторитету, права, насильства.

Державна влада – це спосіб керівництва
суспільством для якого характерна опора на спеціальний апарат примуса.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+