Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політична влада в Україні


Політична влада в Україні

В Україні
слабо виражена легітимність харизматичного виду на національному рівні, оскільки
немає такого лідера, який мав би підтримку в усіх регіонах України, се­ред різних
соціальних груп і політичних організацій.
Найвищу харизматичність має Президент в силу свого конституційного статусу,
який дозволяє йому більш раціо­нально і оперативно реагувати на складні проблеми
пере­творень. Однак ця харизматична легітимність нетривка і охоплює незначну частину
населення.

За
рівнем публічності влада в Україні зберігає ще форму скритості і таємничості (криптократії).
Однак після Помаранчевої революції та політичної реформи політична влада стала більш
публічною внаслідок зростання політичної конкуренції і розширення діапазону свободи
у ЗМІ.

Серед
групових суб’єктів політики найбільший вплив на політичну владу мають представники
великого бізнесу, які належать до політичного керівництва. Водночас представники
середнього та малого бізнесу, а також освітньої, наукової та культурної сфер (незважаючи
на посилення їхньої активності сьогодні) ще нездатні вагомо впливати на процес прийняття
політичних рішень.

За
джерелами формування політична влада в Україні де-юре є демократичною, а де-факто
— ще зберігає атрибути олігархо-кланового режиму. Олігархія — це група людей, яка перебуваючи на вершині політичної
влади і використовуючи владні механізми з метою нещадної експлуатації природних
і трудових ресурсів, нагромадила потужні фінансові та інформаційні ресурси. Клани — це об’єднання за родинними, дружніми, земляцькими відносинами, які намагаються
реалізувати дещо відмінні (як правило, мафіозні) від організаційної мети інтереси.

Влада
в Україні недостатньо збалансована й ефективна. Якщо до 2004 р. політична влада
в Україні була в основному зосереджена в руках Президента, то зараз розподілена
між двома владними центрами (Президентом і Прем’єр-міністром, який спирається на
парламентську більшість).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+