Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Функції та прерогативи держави. Форма держави


Функції та прерогативи держави. Форма держави

Суть держави виявляється у її функціях, які традиційно
поділяються на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх функцій держави відносять:

 • економічно-господарську, яка реалізується через
  визначення державою стратегії економічного розвитку, його планування чи програмування;
 • культурно-виховну – регулювання і розвиток системи
  освіти, культури, науки, фізичної культури і спорту;
 • правотворчу – творення і прийняття законів та
  інших юридичних норм (законодавство);
 • правоохоронну – контроль і нагляд за виконанням
  правових норм;
 • соціальну – регулювання відносин між соціальними
  та етнічними спільнотами, запобігання соціальним конфліктам і протистоянням та їх
  усунення;
 • екологічну – захист довкілля, розумне використання
  природних ресурсів, формування екологічної культури.

Зовнішні функції держави виокремлюють такі як:

 • оборонна – захист країни від зовнішнього нападу,
  посягань на територіальну цілісність держави, розвиток військового потенціалу;
 • дипломатична – спрямована на створення сприятливих
  зовнішніх умов для розвитку держави;
 • інтеграція у світове товариство – поглиблення
  інтеграційних процесів на загальнолюдській, регіональній та політичній основах.

Прерогатива державице перевага,
виключне право яке належить державі в якій-небудь галузі або питаннях.

Прерогативи
держави:

1. право на організований примус, яке може застосовуватись не лише стосовно громадян
держави, а й щодо всіх, хто знаходиться на її території.;

2.
збирання податків, мита, випуск грошей;

3.
монопольне право на видання законів, що поширюються на всю територію і є загальнообов’язковими
для всіх громадян;

4.
використання всіх суспільних ресурсів для здійснення внутрішньої і зовнішньої політики.

Форма держави — це спосіб організації і здійснення державної влади.

Вона включає у себе три елементи:

 1. форма державного правління — спосіб організації та взаємодії вищих органів державної влади;
 2. форма державного устрою — порядок організації
  територіального устрою, тобто поділу держави на певні складові частини, та співвідношення
  держави, як цілого, з її складовими частинами;
 3. форма державного режиму — порядок здійснення
  державної влади певними способами і методами.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+