Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Партійна система


Партійна система

Політичні партії, діючи у певному суспільстві утворюють
певну партійну систему, тобто систему відносин суперництва та співробітництва між
існуючими у суспільстві політичними партіями.

Партійна системаце частина (підсистема) політичної
системи, що, в свою чергу, являє собою в широкому розумінні певну єдність політичних
інституцій, політичних норм, політичної свідомості (ідеології та психології), політичних
відносин (режиму функціонування, зв’язків політичних інституцій між собою та із
зовнішньою сферою політичної системи), а у вузькому, чисто інституційному розумінні
— систему політичних інституцій, що беруть участь у здійсненні політичної влади.

У найбільш загальному вигляді партійна система – це сукупність зв’язків і відносин між партіями, які претендують на володіння владою
в країні.

Для визначення типу партійної системи нерідко використовується
кількісний критерій (одно-, дво- і багатопартійні системи). До кількісного критерію
часто додають такі показники, як наявність або відсутність домінуючої партії або
здатність до укладення союзів, рівень загальності між партіями.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+