Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Об’єднання громадян як чинник функціонування політичної системи


Об’єднання громадян як чинник функціонування політичної системи

Об’єднання громадянце добровільні громадські
формування, створені на основі єдності інтересів їх членів для спільної реалізації
та захисту своїх прав і свобод. У сучасних демократичних державах, до яких належить
і Україна, створюється і функціонує значна кількість об’єднань громадян. Порядок
утворення і функціонування об’єднань громадян регулюється Законом України “Про
об’єднання громадян”.

Розрізняють такі види об’єднань громадян:

 • за порядком утворення та формами діяльності: громадські організації, політичні
  партії, громадські рухи;
 • за критеріями членства: з фіксованим членством, з нефіксованим
  членством;
 • за соціальною сферою діяльності: політичні, економічні, наукові,
  екологічні, творчі, національно-культурні, вікові та ін.;
 • за територією діяльності: місцеві, загальнодержавні,
  міждержавні, міжнародні;
 • за соціально-правовім статусом: легальні, нелегальні;

Але, слід мати на увазі, що суб’єктом політичної системи
суспільства є лише ті об’єднання громадян, які:

 1. мають на меті забезпечити своїм членам участь в управлінні
  суспільними справами, тобто головною метою їх створення є участь у політичній діяльності.
  До цього блоку можна віднести політичні партії.
 2. створюються не для участі у політичній діяльності,
  а для забезпечення інших соціальних (інтелектуальних, економічних, побутових тощо)
  потреб та інтересів громадян, але, відповідно до законодавства, можуть брати участь
  у політичній діяльності для досягнення своїх неполітичних цілей.

Діяльність об’єднань
громадян різноманітна. Вона може бути спрямована на участь у розробці державної
політики, розвиток науки, культури, розв’язання соціальних проблем окремих категорій
та груп громадян тощо.

Одним з найпоширеніших варіантів класифікації об’єднань
громадян є застосований у Законі України “Про об’єднання громадян” розподіл об’єднань
громадян на політичні партії та громадські організації.

Політичною
партією
визнається
зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної
загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має за мету сприяння формуванню
і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних
заходах.

На відміну від політичної партії громадською організацією є об’єднання громадян, створене для задоволення та захисту своїх законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ