Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Суспільна та політична влада та їх характеристики (ознаки)


Суспільна та політична влада та їх характеристики (ознаки)

Суспільна влада — управління справами первинної спільності (роду, фратрії, племені), що здійснювалося всіма дорослими членами на загальних зборах, радах старійшин. Повсякденне керівництво покладалося на старійшин, військових вождів, ведучих на полюванні.

Політична влада є найважливішим видом влади в суспільстві.

Політична влада — це здатність суспільних груп чи індивідів впроваджувати у життя рішення, що виражають їхню волю і впливають на діяльність, на поведінку людей та їх об’єднань, за допомогою волі, авторитету, права, насильства.

Політична влада здійснюється державою, політичними партіями і громадсько-політичними організаціями, органами місцевого самоврядування.

До характеристик влади насамперед належать:

– можливість впливати на “когось” і на “щось” у своїх інтересах;

– право на керівництво, вплив, управління

– наявність відповідної могутності й сили;

– право на політичне панування;

– наявність необхідних ресурсів;

– регулювання владних відносин на свою користь;

– можливість суб’єктів влади діяти на зміну свідомості й позиції “об’єкта” влади.

Основні особливості політичної влади:

– верховенство

– публічність

– моноцентричність

– легальність

– різноманіття ресурсів.

Верховенство полягає в обов’язковості її рішень для інших видів влади, що забезпечує дієвість верховенства суспільства в цілому.

Моноцентричність проявляється в наявності єдиного центру прийняття рішень, які стосуються всього суспільства. Таким центром є держава, її вищі органи.

Легальність політичної влади означає її законність, зокрема щодо існування самої влади та застосування нею примусу.

Різноманіття ресурсів. Політична влада використовує не тільки примус, а й економічні, соціальні, духовно-інформаційні засоби. При цьому найважливішими засобами її здійснення є правові й політичні норми.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+