Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Легітимність, легальність та ефективність влади


Легітимність, легальність та ефективність влади

Основні риси влади – легітимністьлегальність і ефективність.

Легальність відповідає поняттю «законності», носить чисто юридичний характер і означає формальну відповідність владі закону, її юридичну правомірність.

Легітимність – це прийняття населенням влади, визнання її правомірності, право управляти і згода підкорятися.

Між легітимністю і легальністю може бути протиріччя. Не всі закони, прийняті відповідно до встановленої процедури, можуть оцінюватися населенням як справедливі, нарешті, законно обрана влада у випадку невиконання своїх зобов’язань може втратити довір’я з боку суспільства. У цьому разі спостерігається процес делегітимації влади. У той же час нелегальна за своїм походженням влада може бути виправдана і підтримана народом.

Ефективність – це результативність влади, що характеризується саме мірою виконання нею своїх функцій, реалізацією чекань і вимог громадян.

Політична нестабільність, характерна для країн «третього світу» і посткомуністичних країн, багато в чому пов’язана з проблемами легітимності і ефективності, що пояснюється руйнуванням традиційних ідеологічних механізмів легітимації, масовими порушеннями демократичних процедур на виборах органів влади і низькою ефективністю їх діяльності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+