Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Держава як соціальна організація та система владних інститутів


Держава як соціальна організація та система владних інститутів

Держава, в сучасному розумінні, — це організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм і на території окремої країни здійснює управління суспільними сферами і забезпечує безпеку нації та гарантії прав і свобод громадян.

Найбільш великою соціальною організацією суспільства є держава. Держава виникає з визначених соціальних потреб, з визначеною цільовою спрямованістю, у ній досить чітко здійснюється соціальна стратифікація, виявлення соціальних статусів і позицій, є в наявності яскраво виражені керуюча і керована підсистеми й інші ознаки соціальної організації.

Найбільш розробленим представляється марксистське вчення про державу як соціальну організацію.

Основоположники цієї теорії К. Маркс, Ф. Енгельс і В.І. Ленін виходили з передумови, що в основі усіх форм суспільних відносин, у тому числі і політичних відносинах, що насамперед організують державу, лежать соціальні інтереси. Інтереси — це реальні життєві прагнення індивідів, шарів, груп, класів та інших спільнот, якими вони усвідомлено чи не усвідомлено керуються у своїх діях і якими визначається їхнє об’єктивне становище в системі суспільного виробництва. Інтереси цих двох класів непримиренні, розпалюється класова боротьба. Щоб ці протиріччя і протилежні класи “не пожирали один одного в марній боротьбі”, відзначав В.І. Ленін, виникає сила, що стоїть, очевидно, над суспільством, — держава.

Інститут держави — відносно відокремлена частина державної структури, що користується певною автономією.

Відповідно до структурно-функціонального принципу інститути держави можна поділити на:

— організаційні (інститут президента, інститут парламенту);

— функціональні (інститут референдуму, інститут адміністративного контролю, інститут державної влади).

Види інститутів держави за принципом «поділу влади»:

  • інститути законодавчої влади (парламент, референдум та ін.);
  • інститути виконавчої влади (монарх, президент, уряд, виконавчі органи влади на місцях та ін.);
  • інститути судової влади (звичайні суди, надзвичайні суди, спеціальні суди, судова відповідальність, судовий контроль та ін.).

Інститути держави змінюються в ході історичного розвитку. Деякі інститути зникають (інститут абсолютної монархії), інші з’являються (участь громадян в управлінні державою).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+