Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Суть, ознаки та місце держави в політичній системі суспільства


Суть, ознаки та місце держави в політичній системі суспільства

Держава є базовим інститутом політичної системи суспільства.

Сам термін “держава” вживають в широкому і вузькому значенні.

В широкому розумінні держава трактується як спільнота людей, яка організована вищою владою і яка проживає на спільній території.

У вузькому значенні під державою розуміють систему закладів і установ, які здійснюють верховну владу на певній території. Тобто держава ототожнюється з державним апаратом.

Ознаки держави:

Органи державної влади – сукупність управлінсько-адміністративних структур, покликаних реалізувати рішення центральних і місцевих органів влади.

Право. Держава функціонує в рамках встановленого права. Структура і функції державних органів визначаються правом.

Територія, що визначає кордони держави (закони і повноваження держави поширюються на людей, які проживають на цій території).

Суверенітет – стан незалежності державної влади, який полягає в її праві та здатності самостійно, без втручання якоїсь іншої сили керувати своїм внутрішнім і зовнішнім життям.

Монополія на легітимне застосування сили та фізичного примусу. Для виконання функцій примусу у державі є спеціальні органи: армія, міліція, служба безпеки, суд, прокуратура.

Монопольне право на стягнення податків і зборів, необхідних для формування загальнонаціонального бюджету, утримання державного апарату.

Обов’язковість членства в державі. Людина від народження отримує державне громадянство. Кожний громадянин має певні конституційні права і відповідні обов’язки відносно своєї держави.

Особливе місце в політичній системі суспільства належить саме державі, оскільки вона є основним засобом досягнення цілей, поставлених перед суспільством, надає сталого характеру політичній системі шляхом упорядкування її діяльності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+