Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Виборчий процес в Україні: особливості втілення демократичних принципів


Виборчий процес в Україні: особливості втілення демократичних принципів

Виборчий процес – це врегульована Конституцією та законами України специфічна діяльність органів і громадян (суб’єктів виборчого процесу), спрямована на підготовку і проведення виборів з метою формування представницьких органів влади.

Виборчий процес здійснюється на засадах:

1) загального виборчого права – право голосу на виборах депутатів мають дієздатні громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років.

2) рівного виборчого права – кожний виборець має один голос. Усі суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі, що забезпечується забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, тощо.

3) прямого виборчого права – виборці шляхом голосування формують органи публічної влади;

4) добровільного виборчого права – ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах;

5) вільного виборчого права – застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи інших дій, що перешкоджають вільному формуванню і виявленню волі виборця, забороняється.

6) таємного виборчого права – контроль за волевиявленням виборців забороняється.

7) особистого голосування – кожний виборець голосує на виборах особисто, голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється;

8) публічності і відкритості;

Виборчий процес відбувається в певній, чітко визначеній виборчим законодавством послідовності і складається з кількох етапів – стадій виборчого процесу.

1) складання списків виборців;

2) утворення виборчих округів;

3) утворення виборчих дільниць;

4) утворення виборчих комісій;

5) висування й реєстрація кандидатів;

6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування;

8) підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків

9) встановлення результатів виборів та їх офіційне оприлюднення.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+