Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність міжнародних відносин та особливості формування міжнародної системи


Сутність міжнародних відносин та особливості формування міжнародної системи

Міжнародні відносини визначаються як система політичних, економічних, соціальних, культурних, воєнних,правових та інших зв’язків між державами й народами.

Міжнародні політичні відносини — це відносини між державами, політичними партіями, громадсько-політичними організаціями і рухами, міжнародними організаціями та іншими суб’єктами політики на міжнародній арені.

З розпадом СРСР і «табору соціа­лізму» зникли двополюсність сві­ту та конфронтація по лінії Схід — Захід. Фактична перемога в «холодній війні» перетворила США на одноосібного світового лідера — єдину наддержаву у військово-політичному вимірі, яка має можливість втруча­тися у події, що відбуваються в будь-якій частині земної кулі.

За умов нового світоустрою змен­шується значення військово-силового і військово-політич­ного чинників, що раніше визначали реальну вагу і вплив тієї чи іншої держави. Саме це значною мірою сприяє появі нових світових лідерів — Японії, Китаю,Європейського Союзу, Австралії, Тайваню та ін. Звичайно ж, у багатополюсному світопорядку важливу роль зберігає і Росія.

Багатополярність передбачає існування держав, які здатні перебирати на себе вирішення регіональних і глобальних питань, мають для цього необхідні економічні, політичні, військові можливості та не підпорядковують (не узгоджують) свої національні інтереси з інтересами інших полюсів сили.

Отже, сучасний багатополярний світ на даний момент представлений США, Євросоюзом, Китаєм і… Росією, яка почала відновлювати свою історичну зону впливу. Однак процес формування багатополярності триває, до нього активно включаються й інші найбільші країни: Індія, Бразилія, Південна Африка. У міру посилення економічної могутності цих країн, зростатимуть й їхні військові можливості. Навколо них будуть консолідуватися сусідні країни, вони будуть будувати союзницькі відносини з усталеними глобальними центрами сили, що відбувається вже зараз, візьмемо хоча б тісне військово-технічне співробітництво Індії з Росією.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+