Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості та закономірності трансформації міжнародних систем


Особливості та закономірності трансформації міжнародних систем

Процес еволюції міжнародних систем є послідовною зміною кількісних параметрів учасників міжнародних відносин, яка на певному етапі призводить до значних якісних трансформацій, що стосуються, насамперед, структури систем і можуть мати стрибкоподібний характер.

Руйнування однієї міжнародної системи неминуче призводить до виникнення іншої, формуються в процесі тривалого історичного розвитку, вони ніколи не виникають і не зникають одномоментно.

Еволюцію міжнародних систем Д. Віко розділив на три стадії: виникнення, розвиток, занепад. Згідно з концепцією Д. Віко, стадії, послідовно змінюючи одна одну, прямують від виникнення до занепаду і знову до виникнення, здійснюючи повний цикл суспільного розвитку жодна з відомих історії міжнародних систем не була точною копією попередньої, а відзначалась, зазвичай, більшою складністю, іншою специфікою відносин між державами та іншими учасниками міжнародних відносин, розстановкою їх сил.

Виникнення міжнародної системи пов’язане з посиленням могутності однієї з держав до рівня, що перевищує могутність інших

Розквіт міжнародної системи, тобто досягнення нею найвищих із можливих параметрів могутності полюсів, тісноти зв’язку тощо, настає як результат її зміцнення тоді, коли вона набуває логічної довершеності.

Руйнація і занепад міжнародних систем — процес досить тривалий і складний. Він пов’язаний з диференціацією сил, яка поступово “сповзає” від вищих ієрархічних рівнів системи до нижчих.

На кожному новому циклі еволюції міжнародних систем зростала взаємозалежність держав та міцніли зв’язки між ними, зростала сила впливу світових центрів, значущість структурних можливостей та обмежень, визначались якісно інші параметри функціонування системи.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+