Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості структури міжнародної системи та її типи


Особливості структури міжнародної системи та її типи

Прикладом міжнародних систем є: Вестфальська, Віденська, Версальсько-Вашингтонська, Ялтинсько-Потсдамська міжнародна система які змінювали одна одну.

Структура системи міждержавних відносин — це особливий спосіб зв’язку між державами, які входять у систему, що закономірно виникає в процесі її функціонування та розвитку.

Структура системи міждержавних відносин будується на основі певної субординації; провідну, визначальну роль в її межах відіграють центросилові відносини, які в кожний конкретний період надають особливого характеру структурі відносин між державами взагалі,

Грунтуючись на загальній теорії систем і системному аналізі, в праці “Система і процес у міжнародній політиці” М. Каплан сконструював абстрактні теоретичні моделі, покликані сприяти кращому розумінню міжнародної реальності. Таких моделей або типів політичних міжнародних систем він виділив шість.

Перший тип — “система одиничного вето” — кожен актор здатний блокувати систему за допомогою шантажу і водночас чинити опір подібному шантажу, захистити себе від будь-якого противника.

Другий тип — біполярну.

Третій тип — “гнучка біполярна система” — складається з акторів-держав, союзів і блоків держав та універсальних акторів в особі міжнародних організацій.

Четвертий тип — “жорстка біполярна система” — на відміну від попереднього типу обидва блоки організовані за строго ієрархізованим принципом.

П’ятий тип — “універсальна система” — фактично відповідає федерації і передбачає переважаючу роль універсального актора, тобто міжнародних організацій (наприклад ООН).

Шостий тип — “ієрархічна система” — по суті це світова держава, де національні держави втрачають своє значення, перетворюються у прості територіальні одиниці, а будь-які центробіжні тенденції з їхнього боку негайно ліквідовуються.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+