Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політика як сфера діяльності та форма комунікації між людьми


Політика як сфера діяльності
та форма комунікації між людьми

Політика – це особлива сфера людської
діяльності. Учені вважають,
що «політика» є багатозначним терміном, адже пов’язана з усіма сферами суспільного
життя і людської діяльності. Р. Арон дає таке визначення «політики» – це концепція,
програма дій, чи то сама дія однієї людини, групи людей, уряду; за висловлюваннями
Т. Дай, політика – це те, «що робить і чого не робить уряд», тобто акцент робиться
на дії, діяльності – довгий ряд більш-менш послідовних дій та їх наслідки.

Політика – це діяльність державних органів, політичних партій,
суспільних рухів у сфері відносин між великими соціальними групами, насамперед класами,
націями і державами, спрямована на інтеграцію їх зусиль з метою зміцнення політичної
влади чи її завоювання специфічними методами.

Політична діяльність — це специфічна сфера суспільної
діяльності, що охоплює все політичне життя суспільства.

Політичною діяльністю в широкому розумінні слова називають
усю сукупність дій, в яких реалізуються соціально-політичні відносини.

Політика як форма комунікація – являє собою сукупність процесів
і явищ інформаційного впливу і взаємодії у сфері політики. Це певний процес обміну
інформацією в соціумі. Комунікація виникає за наявності інформації, яка має джерело
і адресата. Комунікація має метою управління наявними або запланованими політичними
процесами.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+