Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Етап реалізації цілей


Етап реалізації цілей

Ключова особливість даного етапу полягає в розширенні числа учасників
управлінського циклу за рахунок залучення керованих і включення механізмів зворотного
зв’язку. Адже в державі, як правило, виконання рішень, по-перше, здійснюється не
тільки і навіть не стільки тими людьми, які приймають рішення, а по-друге, ці рішення
спочатку розраховуються на широке коло структур і громадян (у тому числі і на противників
даних рішень, яким, тим не менш, пропонуються певні обов’язки з виконання тих чи
інших завдань).

Зміст технологій держуправління
на даному етапі, як правило, визначається дією таких принципів, як адресність (тобто
зверненість до певних верств, структурам, організаціям і, отже, припис їм відповідних
форм відповідальності); законність; наявність резервної системи реалізації рішень;
інституціалізація контролю за процесом реалізації прийнятих рішень; несуперечливість
вимог; безперебійна інформація про наслідки і характер реалізації цілей і т.д. Все
це дає можливість державі оперативно робити оцінку відомостей на основі вироблених
критеріїв очікуваного успіху, з точки зору інтересів державної влади в цілому (або
ж організації, відомства), шляхом зіставлення цілей і результатів своєї діяльності,
за рахунок коригування (за необхідності) власних дій.

Різноманіття завдань,
що стоять перед державою обумовлює виділення всередині даного етапу двох внутрішніх
підетапів, кожен з яких передбачає використання специфічних технологій: підетапів
підготовки реалізації цілей, який включає в себе аналіз плану дій, пошук і знаходження
ресурсів для реалізації завдань і ряд інших заходів; і підетапів оперативного управління
реалізацією цілями, що передбачає мотивацію суб’єктів, прийняття так званих “вторинних
рішень” (тобто рішень, уточнених у зв’язку з розвитком ситуації), корекцію
даного процесу, контроль за використанням ресурсів і поведінкою чиновників і т.п.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+