Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Інформаційні технології вироблення і прийняття рішень


Інформаційні технології вироблення і прийняття рішень

На початковому етапі введення первинної інформації, застосовувані
інформаційні технології пов’язані в основному з реєстрацією відомостей, думок, повідомлень
та інших сигналів про проблемну ситуацію, або тільки про ту, яка ще складається.
Дані технології припускають максимізацію збору формальних і неформальних, масових
та спеціальних, використаних раніше або знову одержуваних даних про різноманітні
соціальні проблеми.

Для збільшення збору інформації
держава володіє вельми широкими можливостями. Як правило, управлінські структури,
особливо структури політичні, мають можливість отримувати відомості про ту чи іншу
проблему з різних джерел: з органів державної статистики, по лінії спецслужб, із
спеціалізованих академічних центрів та ін.

На якість інформаційних
технологій серйозний вплив надають методики збору даних, наприклад, конкретні соціологічні
дослідження, соціальні експерименти, ймовірнісно-статистичні процедури і т.п., а
також технічні засоби, зокрема методи ручного, автоматизованого обліку, електронні
методи і т.д. Неабиякою мірою саме від цих чинників залежить можливість семантичної
(знаково-мовної) уніфікації відомостей, а також взаємозв’язок якісної обробки даних
з максимальною економією часу на їх отримання.

На наступному етапі –
оцінки та відбору інформації – інформаційні технології визначаються завданнями перетворення
відомостей, спрямованими на їх упорядкування, посилення достовірності і зниження
невизначеності отриманих знань. За своєю суттю – це способи і процедури згортання
інформації, тобто виборчого вичленування якихось певних відомостей і специфічного
аналізу.

В основному критерії оцінки та відбору інформації регулюються
тут двома факторами: ідеологічними і стратегічними установками суб’єктів управління,
а також неформальними пристрастями осіб, що беруть участь у процесі прийняття рішень.

Використовувані тут інформаційні технології формуються не тільки
у зв’язку з функціональними завданнями, але і під тиском різноманітних груп інтересів
та інших суб’єктів, які не інституалізовані в державно-адміністративній сфері, але
тим не менше прагнуть взяти участь в оцінці та переоцінці управлінської інформації.

Як показує практика, на
даному етапі інформаційні технології відчувають вплив різних неписаних законів,
стереотипів, традицій, забобонів та інших стандартів мислення, що склалися як в
апараті влади і управління, так і в суспільстві.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+