Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розмежування понять ”політична інформація” і ”політично значуща інформація”


Розмежування понять “політична інформація” і “політично значуща інформація”

„Політична інформація” співвідноситься із змістом повідомлень про явища, факти і події, що відбуваються в політичній сфері суспільства. Обсяг поняття „політично значуща інформація” охоплює зміст усієї сукупності повідомлень, які змінюють стан політичних акторів в процесі їх громадсько-практичної діяльності. Залежно від конкретної ситуації не всяка „вхідна” політична інформація стає політично значущою.

У той самий час елементом політично значущої інформації може стати зміст повідомлення про події і іншої сфери суспільного життя, що торкається інтересів будь-якого політичного актора.

Це можуть бути відомості про факти з області економіки (наприклад, інформація про покращання чи погіршення економічної ситуації в регіоні, що поширюється в період виборчої кампанії), науки, мистецтва, культури і навіть інформація суто технічного характеру (наприклад, характеристики національної системи протиракетної оборони, що розробляються в США і становлять об’єкт зацікавлення спецслужб багатьох держав).

Виділяють такі види політичної інформації:

1) констатуюча (нейтральна);

2) спонукальна (яка закликає до певних дій);

3) мотивуюча. Спонукальна інформація може бути спрямована на активацію („підштовхування” до дій у певному напрямку) і дестабілізацію (руйнування політичних структур, норм і форм поведінки або діяльності).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+