Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підсистема політичної комунікації як базис стійкості політичної системи

Підсистема політичної комунікації як базис стійкості політичної системи

Під політичною системою суспільства розуміють сукупність різних політичних інститутів, соціально-політичних спільнот, форм взаємодій та взаємовідносин між ними, в яких реалізується політична влада.

Комунікативна підсистема політичної системи суспільства – це сукупність відносин і форм взаємодії, що складаються між класами, соціальними групами, націями, індивідами з приводу їх участі у здійсненні влади, виробленні та проведенні політики. Політичні відносини є результатом численних і різноманітних зв’язків суб’єктів політики у процесі політичної діяльності. Вступати в них спонукають їх власні політичні інтереси і потреби людей.

Виділяють первинні і вторинні (похідні) політичні відносини. До перших відносяться різні форми взаємодії між соціальними групами (класами, націями, станами та ін), а також усередині них, до других – відносини між державами, партіями, іншими політичними інститутами, що відбивають у своїй діяльності інтереси певних соціальних верств або всього суспільства.

 

Політична соціалізація: поняття, сутність. Соціалізуючий ефект спрямованого інформаційного впливу

Політична соціалізація — процес залучення особи до участі у виробленні політики.

Громадянське дозрівання, заохочення людини до політики проходить певні вікові стадії. Воно починається вже у віці 3-4 років, коли через сім’ю, ЗМІ, найближче оточення дитина набуває перших знань про політику. На етапі первісної соціалізації діти одержують різні уявлення про правильну або неправильну поведінку, вчинки. Під впливом настроїв і поглядів, що панують у сім’ї, часто закладаються політичні норми і цінності на все життя, які відзначаються неабиякою стійкістю.

Вторинна соціалізація. Політичне виховання і навчання певною мірою відбувається в школі, період перебування в якій становить вторинну політичну соціалізацію. За цей час дитина вивчає основні, загальновизнані в суспільстві цінності і погляди, набуває початкового досвіду соціальної практики, особливо через участь в діяльності дитячих організацій.

Третій етап. Наступний етап політичної соціалізації доцільно пов’язувати з періодом життя від 16-18 до 40 років. У 16-річному віці люди одержують паспорт, і 18-річному віці — юридичне право на участь у політичній діяльності. Водночас вони здобувають ґрунтовні знання в суспільній сфері завдяки навчанню і роботі.

Четвертий етап. Політична соціалізація триває і з досягненням людьми зрілого віку (40-60 років) на їхню політичну поведінку значною мірою впливають життєвий досвід, наявність дорослих дітей, сталість поглядів. Проте і в цей період люди вдосконалюються в політиці, краще й глибше оцінюють суспільно-політичні події, завдяки чому можуть вносити корективи у свої політичні погляди і поведінку.

На процес політичної соціалізації впливають і стихійні чинники: війни, революції, політичні та економічні кризи. Якщо політична система перебуває в стані кризи, відбуваються порушення і серйозні збої в процесі політичної соціалізації. Формуються неправильні уявлення про суспільство, які набувають стійкого характеру. Люди втрачають систему орієнтирів, не мають можливості навчитися стійкої політичної поведінки. У суспільстві виникає ситуація, коли гра йде без правил, що порушує його інтеграцію і стабільність. У випадку неспроможності суспільства вирішити нагальні політичні та інші проблеми в ньому виникають сили опозиційної соціально-політичної та культурної діяльності, які впливають на процес політичної соціалізації.

Процес соціалізуючого впливу може бути представлений таким чином. Звертаючись до комунікаційного каналу, індивід сприймає повідомлення, яке демонструє якусь дію в якій-небудь доступній для сприйняття формі (показ по телебаченню, детальний опис в пресі і т.д.). Поряд з суто інформативною складовою, таке повідомлення зазвичай містить в собі і певні оціночні елементи, здатні впливати на емоційний стан людини, так чи інакше пробуджуючи в ній інтерес до демонстрованих форм поведінки, в тому числі і шляхом безпосереднього показу або умовного позначення можливих їм альтернатив, що не заслуговують в представленому контексті особливої уваги. Іншими компонентами подібного повідомлення зазвичай виступають ті позитивні чи негативні наслідки, які можуть бути викликані демонстрованою дією. Важливим чинником є і ступінь реалістичності відтвореного образу дійсності.

Звертаючись до комунікаційного каналу, людина сприймає або ігнорує пропоновані повідомлення залежно від ступеня їх безпосередньої актуальності, практичної значущості, а також емоційної привабливості. Якщо повідомлення, яке привернуло увагу індивіда, демонструє якусь дію, то ймовірність засвоєння зображуваних форм поведінки героїв оповідання, замітки, статті, радіорепортажу, телепрограми, віртуального сюжету і т.д. залежить, з одного боку, від позитивної оцінки даної дії, з іншого – від ступеня реалістичності представленого в повідомленні подієвого ряду.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+