Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Процедурні та технічні компоненти політичних технологій


Процедурні та технічні компоненти політичних технологій

Основною цінністю для технологій є не саме знання про те, як можна щось зробити, вчинити, а конкретне вміння, навички звершення дій і досягнення цілей.

{lang_content_nav} таких конкретних навичок і вмінь, які виражаються у застосуванні певних прийомів, процедур, технік і методик дій, безпосередньо задається конкретними цілями або, в кінцевому рахунку, особливостями тієї чи іншої предметної сфери політики. Наприклад, у сфері прийняття рішень це можуть бути прийоми узгодження і порівняння інтересів сторін при виробленні тих чи інших цілей державної політики; в рамках вирішення міжнародних конфліктів – способи пошуку компромісів між конфліктуючими сторонами або впливу на них з боку примирних (арбітражних) структур; в інформаційній сфері політичної влади – прийоми дезінформування громадськості або, навпаки, боротьби проти наклепницьких вигадок суперників і т.д.

Використання тих чи інших прийомів і процедур безпосередньо залежить і від стану діючих суб’єктів, і від конкретних умов, в яких вирішується задача. Так, не знайомий з сучасними методами організації і ведення виборчих кампаній технолог не може застосувати прийоми і техніки, здатні забезпечити перемогу на виборах його замовнику.

Конкретні прийоми і способи діяльності безпосередньо залежать і від наявності тих чи інших кадрових структур, технічного оснащення діючих осіб, наявності тих чи інших ресурсів, що впливають на зміст політичних технологій. Наприклад, застосування технологій інформаційного забезпечення державної політики неможливо без технічних структур, покликаних захищати державну таємницю; обмежений у матеріальних засобах виборчий штаб того чи іншого кандидата, як правило, змушений відмовлятися, наприклад, від організації його виступів на телебаченні або застосування інших ефективних, але дорогих технологій суперництва, які необхідні для досягнення перемоги на виборах; використання управлінських технологій в умовах криз неможливо без структур, які дублюють прийняття рішень, без додаткових ресурсів, кадрового резерву тощо Таким чином, наявність даних компонентів політичних технологій накладає найістотніші обмеження на способи вирішення завдань, застосування тих чи інших прийомів діяльності або, навпаки, може істотно збільшити ефективність останніх.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+